Manege Onder de Linde viert jubileumfeest twee keer

BEETSTERZWAAG -  Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is al dertig jaar lang van grote betekenis voor ruiters met een beperking.

De ruiters, vrijwilligers en vaste bezoekers vieren het jubileum in de eerste week van maart op een bescheiden wijze. Dit najaar - in de derde week van september - is er een groot jubileumfeest. ,,Dan willen we graag uitpakken. We zitten in een prachtige omgeving, dus daar willen we tijdens ons jubileumfeest ook gebruik van kunnen maken”, verklaart Simon van der Let, voorzitter van Stichting Manege Onder de Linde. Manege Onder de Linde is al dertig jaar een voor Friesland unieke manege. In eerste aanleg is het opgezet als kleine buitenmanege voor kinderen van het toenmalige ‘Kinderrevalidatiecentrum Lyndensteyn’. Toen de staldeuren om financiële redenen gesloten werden, is op 3 maart 1988 een stichting opgericht om het paardrijden voor mindervalide kinderen te behouden voor Beetsterzwaag. Hele dorp Het lukt allemaal met een groot aantal ruiters, vrijwilligers en vaste bezoekers. Zij vieren in de week van maandag 5 tot en met zaterdag 10 maart het jubileum met koffie en gebak om zo stil te staan bij de datum van 3 maart 1988, toen de oprichtingsakte van Stichting Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag werd ondertekend. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september wordt het grote jubileumfeest gehouden. ,,Daar willen we de ruiters en het hele dorp bij betrekken”, aldus Van der Let. Op vrijdag is er feest voor genodigden met onder andere demonstraties. Op zaterdag zal er een Open Dag zijn, waarbij er ook demonstraties zijn en alle onderdelen van de manege bekeken kunnen worden. ,,We hebben een groot aantal vrijwilligers die zich met veel plezier en met hart en ziel inzetten voor de manege. Vaak al vele jaren. Zij zullen samen met ons op 21 en 22 september ervoor zorgen dat het weer een prachtig feest op de manege wordt”, zegt de voorzitter. Ook valide kinderen De Stichting Manege Onder de Linde exploiteert een geheel zelfstandig manegebedrijf onder operationele aansturing van bedrijfsleider Ans Hoekstra-Dekker. Ruiters met een beperking kunnen hier therapeutisch of recreatief paardrijden, maar ook valide kinderen uit de regio. De integratie tussen invalide en valide kinderen bevorderen is nog steeds een missie. In dertig jaar heeft de manege een enorme groei doorgemaakt. De nieuwbouw in 2010 is daarbij van grote betekenis geweest. Van een kleine buitenmanege is het complex gegroeid naar een goed geoutilleerde manege met 250 ruiters. Ook de toegenomen kennis en het beschikbaar zijn van specialistische voorzieningen zijn van groot belang, naast de inzet van de vele vrijwilligers. De manege biedt nu ook kleinschalige dagbesteding aan mensen met een beperking. Manege Onder de Linde is een stichting zonder overheidssteun en aangesloten bij de FPG (Federatie Paardrijden Gehandicapten). De lessen worden gegeven door 4 gediplomeerde (IPG) instructeurs met ondersteuning van 60 enthousiaste en deskundige vrijwilligers. De manege beschikt over het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilig Paardrijden.