Drie plaatsen in Drachten in beeld voor extra woonwagens

DRACHTEN - Uitbreiding van het aantal woonwagens kan in Drachten bij het bestaande kamp aan de Wetterwille, het groengebied tussen Fennereed en Waterbies en in de woonwijk Vrijburgh.

Uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen kan bij het bestaande kamp aan de Wetterwille (drie plaatsen extra), het groengebied tussen Fennereed en Waterbies (vijf plaatsen) en de woonwijk Vrijburgh. Hier kunnen maximaal twaalf woonwagens komen in het gebied tussen Folgeren, Folgeralaan en Duizendblad. De gemeente ziet hier kansen voor een mix van kleinschalige woonconcepten, waaronder woonwagens. Kansrijk De drie locaties zijn volgens de gemeente kansrijk, omdat ze voldoen aan alle voorwaarden: geïntegreerd in een woonwijk; kleinschalig en verspreid over Drachten; goede ontsluiting voor autoverkeer; niet ten koste van structureel groen en voldoende ruimte voor standplaatsen van maximaal 299 vierkante meter. Smallingerland heeft de afgelopen jaren samen met WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad gewerkt aan een plan voor de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Dat ging niet zonder slag of stoot. De woonwagenbewoners zelf verlieten vorig jaar het overleg na een conflict over de te volgen koers. De Bewonersraad liet zich onlangs nog kritisch uit over het uitblijven van een besluit. Voordat de gemeenteraad dit voorjaar beslist gaat de gemeente in gesprek met mensen die zich eerder hebben aangemeld voor een (nieuwe) standplaats én met de direct omwonenden van de mogelijke locaties. Voor die laatsten komt er in maart een inloopspreekuur. Voor de gewenste huurwagens voor mensen met een kleine beurs is nog geen oplossing gevonden. WoonFriesland verhuurt alleen standplaatsen en géén woonwagens. Lees ook: Drachten krijgt er 24 nieuwe woonwagenplaatsen bij Woonwagenbewoners stappen boos uit overleg over standplaatsen Gemeente overlegt na opstappen WBS met individuele woonwagenbewoners Bewonersraad Friesland: ‘College laat woonwagenbewoners én wethouder zwemmen’