Dol Fijn: sport zonder beperkingen

DRACHTEN -  Een potje voetbal. Of zwemmen, sámen met anderen. Sport is voor lang niet iedereen even vanzelfsprekend. Gelukkig is er Dol Fijn.

Tekst en foto: Frank de Olde Sportstichting Dol Fijn zet zich in de gemeente Smallingerland al bijna veertig jaar in voor sporters met een handicap – verstandelijk of lichamelijk. Het aantal mensen met een beperking dat jaarlijks via Dol Fijn aan een sport deelneemt, ligt rond de 160. ,,Het is een hele hechte groep,” vertelt secretaris Hillie van Rees-Ultzen van de stichting. ,,Ze kennen elkaar vaak al jaren, dus naast de gezonde lichaamsbeweging is er ook sprake van een sterk sociaal element. Als je ziet hoe ze hun sport beleven, met zoveel spontaniteit en enthousiasme, daar krijg je heel veel energie van.” Zeven sporten Dol Fijn biedt zeven verschillende sporten aan. ,,Vooral zwemmen, bowlen en voetbal zijn populair,” weet Hillie. ,,Neem ons jaarlijkse voetbaltoernooi, gesponsord door Hart in Friesland. Dat werd eind januari voor de tiende keer gehouden en was met 180 deelnemers uit heel Friesland weer een groot succes.” Sporten is voor iedereen belangrijk. Dat geldt zéker ook voor mensen die vaak toch al beperkt zijn in hun mobiliteit, aldus Hillie: ,,Binnen de reguliere sport krijgen ze weinig kansen. Ze kunnen er niet sporten op hun eigen niveau. En de extra begeleiding ontbreekt.” Zestig vrijwilligers Dol Fijn voorziet wél in die begeleiding. De zestig vrijwilligers die zich voor de stichting inzetten, helpen de deelnemers bij het omkleden, tijdens het sporten en zorgen voor het vervoer met busjes naar de verschillende locaties. ,,Zonder onze vrijwilligers zouden we het niet redden,” vertelt Hillie. Eraan toevoegend: ,,Zoals ook de samenwerkingsverbanden met scholen en instellingen heel belangrijk voor ons zijn. Door financiële ondersteuning van Hart van Friesland kunnen we bijvoorbeeld de contributie betaalbaar houden. En we zijn heel dankbaar voor de hulp die we krijgen van stagiaires van het CIOS uit Heerenveen en van de Friese Poort.” Collecte Dat brengt Hillie op het volgende punt: ,,In de week van 1 tot en met 7 april is de jaarlijkse collecte van het Fonds Gehandicaptensport. Als lokale sportstichting mogen we een kwart van de opbrengst zelf houden. Een belangrijke inkomstenbron! Bovendien kunnen we een beroep op het fonds doen als we een speciale sportactiviteit organiseren.” Hillie constateert tot haar spijt dat het aantal collectanten al een aantal jaren terugloopt. Vandaar haar oproep: ,,Meld je aan voor de collecteweek. Je kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur je wilt lopen. En het geeft heel veel voldoening!” Aanmelding voor de collecte van het Fonds Gehandicaptensport kan telefonisch via 0512-516408, of via e-mail: secretaris@sportstichtingdolfijn.nl.