Smallingerlandse scholen aan de slag met aanpak zwerfafval

BOORNBERGUM - Smallingerland heeft samen met NME De Naturij en IVN Fryslân een lespakket voor basisscholen ontwikkeld over zwerfaval en de aanpak ervan.

De eerste les van dit project start maandag bij OBS De Finneblom in Boornbergum. Om een uur 's middags komt er een vuilnisauto bij de school om de kinderen te laten zien wat er met het afval gebeurt dat ze eerder op de dag hebben verzameld en gesorteerd. Wethouder Pieter van der Zwan neemt een kijkje bij de aftrap. De chauffeur van de vuilniswagen laat de kinderen zien hoe vuilnis wordt ingeladen, vertelt wat met het restafval gebeurt en hoe de wagen werkt. Ook krijgen de kinderen een filmpje te zien over het ophalen van vuilnis en maken ze een tekening van afvalinzameling. Bewustwording Het zwerfafvalproject is opgestart in het kader van het actieplan Smallingerland Schoon dat de gemeente opstelde in de aanpak van zwerfafval. De focus ligt op zwervend verpakkingsmateriaal. Met het scholenproject wil de gemeente de jonge inwoners bewust maken van de impact van afval. Het project is bedoeld voor alle leerlingen van de basisschool. Aanmelden Naast OBS De Finneblom doen ook PCBO De Voorde en PCBO It Foarhûs uit Drachten mee aan het afvalproject. Het lespakket bestaat uit een educatief afvalpad met opdrachten die kennis over en inzicht geven in afval. Daarna volgen 5 keuzelessen. Leerkrachten krijgen van het IVN en de Naturij een training aangeboden en er is lesmateriaal beschikbaar. Het lespakket is ook volgend schooljaar nog te boeken. Scholen kunnen zich aanmelden voor het project bij NME de Naturij.