Politiek café in Boornbergum

BOORNBERGUM - Dorpsbelangen Boornbergum–Kortehemmen houdt woensdagavond 14 maart vanaf half acht een politiek café in dorpshuis ’t Bynt.

Het doel van het politiek café is om aan inwoners van buitendorpen in Smallingerland de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van standpunten en verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Smallingerland. De avond start met een stellingenronde van 19:30 uur tot 21:00 uur. Daarna is er van 21:00 – 22:00 uur nog een informatiemarkt. Uiteraard is er volop gelegenheid om met de vertegenwoordigers van politieke partijen van gedachten te wisselen over diverse partijstandpunten en onderwerpen, die de kiezers in de gemeente Smallingerland raken. Het bestuur van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen hoopt dat kiezers op deze wijze een goed beeld krijgen van waar de politieke partijen in Smallingerland de komende vier jaar voor staan. In een ontspannen en ongedwongen sfeer kunnen kiezers zich oriënteren op welke partij ze op 21 maart 2018 hun stem gaan uitbrengen. Alle politieke partijen van Smallingerland die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn uitgenodigd. Het bestuur van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen hoopt op deze wijze een handreiking te doen aan enerzijds de inwoners van de buitendorpen van Smallingerland om met (kandidaat) raadsleden in contact te komen over diverse onderwerpen en anderzijds aan de politieke partijen om zich te kunnen profileren bij de kiezers in de buitendorpen.