Moleneindbewoners hebben schaatsprimeur op Drachtstervaart

DRACHTEN - Voor het eerst sinds de opening van de Drachtstervaart kon er dit weekeinde op worden geschaatst. ,,Hjir ha wy jierren fan dreamd.''

Op de Drachtstervaart was Moleneindbewoner Jan van der Heide gisteren aan het eind van de middag de eerste die voor zijn huis de schaatsen onderbond. ,,De sinne gie al ûnder. Ik tink: no moat it ek wêze, oars kin it aanst net mear. Ek fan'e moarn wie ik de earste. Ik hie wol earder wollen, mar ik bin ek net sa'n held. Ik fertroude it net en ik tocht by mysels: as ik der op gean, dan geane oaren ek en dat woe ik net op myn geweten ha.'' Monsterachtich Van der Heide, die al vanaf 1977 op het Moleneind woont, is al die tijd een groot pleitbezorger geweest van het heropenen van de Vaart. ,,Dit is echt monsterachtich, hjir ha wy jierren fan dreamd.'' Het leek er ook dit jaar weer niet van te komen. De Vaart bleef lang open door de felle oostenwind, die zorgde voor de kou, maar ook het water in beweging hield. ,,Tiisdei lei it hjir noch foar in grut part iepen. Pas tongersdei rekke it echt ticht. Mar der sitte noch wol swakke plakken yn. En troch de sinne giet de kwaliteit ek hurd achterút. Myn redens binne nochal stomp. Fan'e moarn glide ik earst alle kanten op, mar hoe sachter it iis waard, hoe better as it riden gie.'' Douche Vanochtend volgde een aantal buurtgenoten zijn voorbeeld. Ferdinand Herder schaatste vele baantjes, alleen en met zijn dochter Jildau. ,,Dit is geweldich. Juster hie it miskien ek wol kinnen, mar stapst net gau as earste op it iis. Al kinst hjir wol stean, dus ast der al troch hinne giest, dan fersûpst fuort net. En wy binne ticht by hûs, dus mocht it wol misgean, dan kinst sa ûnder de douche stappe.'' Lucinda de Boer en haar vriend Jaap van der Vegte wonen sinds vier jaar aan het Moleneind. Ze hebben al die tijd uitgekeken naar het eerste ijs. ,,Doe't wy dit kochten lei de blauwe dyk der noch. Doe ha wy in jier oan it klussen west en no kinne wy hjir ride. Wy hienen fan'e moarn earst al ergens oars hinne west te riden, mar dit is super.'' De meeste schaatsters wonen langs de Vaart, zo blijkt. Dieke Dijk schaatst met haar overbuurjongen Thijs. Jenny van der Weijk komt vanuit haar huis en gaat met een kopje koffie op de wal zitten. ,,Dit is de eerste koek en zopie hier'', zegt ze lachend. Ze helpt haar zoon Daniël bij het zetten van zijn eerste stappen op het Drachtstervaartijs. Daarna bindt ze ook zelf de schaatsen onder. Geschaatst werd er vanochtend ook in De Sanding, waar hele families zich op het ijs begaven. Een enkele durfal waagde de overtocht naar Buitenstvallaat via de Smalle Eestersanding. Ook in de wijk Drachtstervaart werd geschaatst, al was het ook hier nog uitkijken voor wakken.