Alzheimercafé: Zorgen voor zin

DRACHTEN - In restaurant @Holdert in Drachten wordt dinsdag 13 maart om 20 uur het Alzheimercafé gehouden.

Ds. Jan Strikwerda spreekt over het thema Zorgen voor Zin.

Soms komt de vraag in je op of leven met dementie (nog) wel zin heeft. Zin en dementie lijken niet samen te gaan. Of is de werkelijkheid toch hoopgevender? En wat draagt daar toe bij? Om overeind te blijven is het belangrijk dat mensen met dementie en hun naasten zin ervaren en betekenis geven aan hun leven. Maar hoe doe je dat en wie of wat kan je daar bij helpen?

Daarover gaat het gesprek onder leiding van Jan Strikwerda, geestelijk verzorger van Ziekenhuis Nij Smellinghe.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Deelnemers praten met elkaar over de dingen die we meemaken, wisselen ervaringen uit over dementie en mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening. Elke keer staat een onderwerp centraal, vaak is er een spreker. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het programma duurt ongeveer twee uur. Kom gerust eens kijken, de toegang is gratis.