Werkzaamheden Peinder Mieden gestart

OPEINDE -  Afgelopen week is een voorzichtig begin gemaakt met de eerste werkzaamheden in het gebied van de Peinder Mieden.

De gemeente Smallingerland is gestart met het kappen van enkele bomen om ruimte te maken voor de ontsluitingswegen in het natuurgebied. De kap moet zijn afgerond uiterlijk 15 maart. De bomen die gekapt worden, worden elders in het gebied gecompenseerd. Na bijna vijf jaar van voorbereiding en procedures kan de schep de grond in. Alle kavels zijn bezet, de eerste aanvragen omgevingsvergunningen liggen op het gemeentehuis. De verwachting is dat medio dit jaar de eerste kopers kunnen starten met de bouw van hun woning. De kopersvereniging viert in juni haar vijfjarig bestaan.