Bisschop komt Kinderen en Armoedespel spelen op St. Lukasschool

DRACHTEN - Bisschop Van den Hout komt woensdag 14 maart naar de Sint Lukasschool in drachten om daar met de kinderen het door Solidair Friesland vernieuwde Kinderen en Armoedespel te spelen.

Samen met de voorzitter van het college van bestuur, Dick Lieftink gaat Mgr. Van den Hout in gesprek met de kinderen over arm en rijk. Niet alleen op de Lukasschool, maar ook op de 31 andere scholen van de Bisschop Möller Stichting (BMS) zal dit spel gespeeld gaan worden in het kader van de week van de BMS. Met het Kinderen en Armoedespel willen Solidair Friesland en de Bisschop Möller Stichting niet alleen armoede bespreekbaar maken, maar ook inzetten op de rol die scholen kunnen spelen bij de armoedeproblematiek. Bisschop Van den Hout vindt het belangrijk dat kinderen en scholen zich bewust zijn van de armoedeproblematiek en komt daarom graag het spel spelen. In Nederland groeit ongeveer één op de negen kinderen op in armoede. De vier armste wijken van Nederland zijn zelfs te vinden in Leeuwarden. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat behalve in Leeuwarden, relatief veel kinderen in Noordoost- en Noordwest-Friesland opgroeien in armoede. Daarvan leeft een groot deel zelfs langdurig in armoede. Dat heeft gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden en toekomstperspectieven van kinderen. Het Kinderen en Armoedespel is van oorsprong een idee van St. De Vonk uit Tilburg. Solidair Friesland heeft het in samenwerking met de BMS verder ontwikkeld en door een professionele spelmaker vorm laten geven. Het spel is vooral bedoeld om het onderwerp armoede bespreekbaar te maken in de klas. Door kinderen spelenderwijs te laten ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben en wat weinig geld in een gezin betekent, worden verschillen zichtbaar en voelbaar. Maar het spel doet ook een beroep op de solidariteit van kinderen. Kinderen worden gestimuleerd om met ideeën en mogelijkheden te komen om samen leuke dingen te doen die geen geld kosten. Via aandacht voor armoede in de klas, willen Solidair Friesland en de BMS ook de schooldirecties, het team en MR-leden betrekken bij bestrijding van de armoedeproblematiek. Door middel van bewustwording en het (beter) herkennen van signalen, kunnen zij zich meer gericht inzetten op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in armoede.