Poiesz Supermarkten neemt maaltijdbezorger Van Smaak over

DRACHTEN - Van Smaak B.V. uit Drachten is overgenomen door Poiesz Supermarkten B.V. uit Sneek. 

In de afgelopen periode hebben de directies van Poiesz Supermarkten B.V. en de Stichting Kwadrantgroep overeenstemming bereikt over de overname van Van Smaak B.V. in Drachten. De overname behelst een transactie van de aandelen, waarbij alle medewerkers van Van Smaak B.V. in dienst zullen blijven bij de onderneming en de bedrijfsvoering grotendeels in ongewijzigde vorm zal worden voortgezet. Focus De Kwadrantgroep maakt de keuze om haar focus geheel te leggen op de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken in de provincie Friesland. In die lijn is vorig jaar al een aantal bedrijven verkocht en is Van Smaak het laatste niet-zorgbedrijf binnen het concern, waar nu een sterke strategische partner voor gevonden is. De Kwadrantgroep blijft voor wat betreft haar maaltijdvoorziening de relatie met van Smaak voortzetten. Tussen Poiesz Supermarkten B.V. en Van Smaak B.V. bestond al een partnership. Dat zal na de overname verder worden geïntensiveerd. De bedrijven zullen elkaar de komende tijd verder versterken en in gezamenlijkheid zal er worden gezocht naar kansen en synergie waardoor de marktpositie in Noord-Nederland voor zowel Poiesz als Van Smaak verder kan worden verbeterd en uitgebouwd. Wens in vervulling Met de overname gaat zowel voor Van Smaak als voor Poiesz een nadrukkelijke wens in vervulling. Volgens de beide bedrijven past het DNA van de ondernemingen naadloos, zijn de marktgebieden identiek, is er over en weer sprake van toegevoegde waarde en onderscheiden zowel Van Smaak als Poiesz zich in hun marktbenadering door het persoonlijke centraal te stellen. ,,Net als Poiesz heeft ook Van Smaak een prachtige en krachtige bedrijfscultuur en filosofie die uitgaat van het centraal stellen van het belang van de klant in alle opzichten. Door boodschappen c.q. levensmiddelen en kwalitatieve maaltijden in alle gewenste vormen te koppelen met een unieke service en dienstverlening ontstaat er een tandem waarmee de consument in Noord-Nederland haar voordeel kan doen. Onder de titel 'De smaak van het Noorden gratis thuisbezorgd, boodschappen en maaltijden voor thuis en op het werk', zal de komende periode worden gebouwd aan een online propositie die uniek is in het land'', aldus Poiesz in een verklaring. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat door de overname in meerdere opzichten sprake is van toegevoegde waarde en daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de continuïteit en de ontwikkelpotentie van beide ondernemingen.