Laatste Tsjongjûn

OUDEGA - In De Skippersseal in Oudega wordt zaterdag 17 maart vanaf 19 uur voor de laatste keer de Tsjongjûn gehouden.

Tsjong Iepen Poadium stopt na meer dan dertig jaar met het organiseren van de zogenaamde Tsjongjûnen. Tsjong Iepen Poadium, ontstaan uit de Vereniging van Friese Volksmuzikanten, Tsjoch, bood beginnend talent een podium.

Waren het in eerste instantie de leden van Tsjoch die het podium bevolkten, later kwamen er ook andere beginnende talenten langs. Eerst in Stania State in Aldtsjerk, later bij zeilschool Annage in Earnewald en toen dat te klein werd in de Skippersseal in Aldegea. Muziek, toneel, cabaret, voordrachten en dans, het kwam allemaal voorbij in al die jaren.

De avonden stonden bekend om de gezellige en gemoedelijke sfeer, waarin de vele ‘artiesten’ uit heel Fryslân en daarbuiten optraden voor een aandachtig en respectvol publiek. Voor de meesten van hen was het podium van Tsjong een test: eventuele podiumvrees overwinnen, aftasten wat het publiek ervan vindt.

Voor sommigen was het meteen de laatste keer, voor de meesten een stimulans om door te gaan. Gurbe Douwstra, Bauke van der Woude, Grytsje Kingma, Iris Kroes, Lammert van der Velde, de Titelroaskes, ze hebben hun eerste stappen op het muzikale vlak gezet bij Tsjong. Duo Ferbean heeft menig lied eerst getest op het publiek van de Tsjongjûnen.

Was Tsjong Iepen Poadium dertig jaar geleden een van de weinige open podia, nu bieden steeds meer culturele centra en horecagelegenheden beginnende artiesten de gelegenheid om op te treden. Een goede ontwikkeling vindt men bij Tsjong Iepen Poadium.

Een gevolg van deze ontwikkeling is ook dat er minder deelnemers en minder publiek naar de Tsjongjûnen komen. Nu ook de moederorganisatie van Tsjong, de Vereniging van Friese Volksmuzikanten Tsjoch, is opgeheven, vinden de medewerkers van Tsjong het tijd worden om de gordijnen voorgoed te sluiten.

,,Us tiid hat wêst, wy ha it mei in soad wille dien, en kinne werom sjen op in moaie tiid,” zegt voorzitter Minke Hart. ,,Troch de jierren hinne ha in soad artysten en frijwilligers bydrûgen oan it sukses fan de Tsjongjûnen. Ús tank oan al dizze minsken en spesjaal foar de ploech dy't 17 maart de lêste Tsjongjûn belibbet. Charles van der Wal, fanôf it begjin bij Tsjong belutsen, Bolk, Tryntsje van Bruggen, Eppie Bosma, Henk Roodbergen, de broers Wim en Sjoerd Hart en Sytze van de Velde.”

Nog een keer is het podium open en wel op zaterdag 17 maart. Dan is iedereen vanaf 19.00 uur welkom in De Skippersseal in Aldegea (Small). Het laatste programma heeft als thema ‘Slot-akkoord’, met artiesten van het eerste uur Nanne en Ankie en Foeke van Bruggen. De avond wordt gepresenteerd door Age Veldboom van voorheen zeilschool Annage, jarenlang gastheer van Tsjong.

Ook wie niet op het programma staat, mag een instrument meenemen, zodat gezamenlijk deze bijzondere tijd wordt afgesloten afgesloten.