Politiek café: Basisinkomen voor iedereen is betaalbaar

DRACHTEN -  Een basisinkomen voor iedereen is betaalbaar. Er zijn moedige mensen voor nodig die het durven in te voeren. Dit was de conclusie van het Politiek Café van de PvdA, D66 en GroenLinks.

Op deze avond legde Alexanader de Roo, de voorzitter van Vereniging Basisinkomen, uit wat er precies met het Basisinkomen wordt bedoeld en hoe dit betaald kan worden. Op dit moment wordt de discussie over het basisinkomen in vele landen gevoerd. Uit peilingen blijkt dat ongeveer de helft van de bevolking in ons land hier positief tegenover staat. Er zijn wereldwijd diverse landen waarin geëxperimenteerd wordt met een vorm van een basisinkomen. De uitkomsten van deze experimenten zijn veelal positief. Voor mensen met zware beroepen is het een mogelijkheid om minder te gaan werken, waardoor zij zich ontlasten en hun werk langer volhouden. Mensen die nu op bijstandsniveau leven, gaan er niet op achteruit als ze door het accepteren van werk hun recht op toeslagen mislopen, en er daardoor per saldo financieel op achteruit gaan. Dikwijls kiezen mensen ervoor om betaald werk in te leveren ten gunste van vrijwilligerswerk, c.q. mantelzorg. Al met al levert het een ontspannender samenleving op, waarin arbeid wordt herverdeeld en vrijwilligerswerk positiever wordt gewaardeerd. De discussie over het basisinkomen is niet nieuw. Zo’n 500 jaar geleden zwengelde de Engelsman Thomas Moore de discussie al aan. Ook de omstreden Amerikaanse president Nixon was er een voorstander van. Zijn voorstel voor de invoering sneuvelde met maar 10 stemmen verschil. Veel mensen twijfelen over de betaalbaarheid van het basisinkomen. Aan de hand van rekenvoorbeelden liet de Roo zien dat met een verschuiving van de huidige middelen een basisinkomen voor iedereen haalbaar is. Het zorgt dus niet voor extra toeslagen, maar voor een andere verdeling. Doordat iedereen een basisinkomen krijgt, kan het gigantische controleapparaat dat is opgetuigd voor de uitkeringsgerechtigden afgeschaft worden. Naast een besparing draagt dat bij aan een positiever zelfbeeld van mensen, wat uiteindelijk resulteert in een tot groter welzijn en betere gezondheid. Hiermee werd ook duidelijk dat het invoeren van een basisinkomen niet zozeer vanuit economische motieven wordt ingegeven, maar veel meer vanuit een visie op de samenleving. Dat dit niet een links/rechts visie is, blijkt wel uit het feit dat er onder de voorstanders zowel conservatieve als progressieve economen bevinden. Het invoeren van een basisinkomen is dan ook vooral een kwestie van politieke wil. Juist in de sterk veranderende de tijd waarin we nu leven, zou het een prima instrument zijn om alle mensen mee te laten doen in de samenleving. ,,Het vraagt alleen moedige mensen, die het waar gaan maken”, aldus de Roo een het einde van de druk bezochte avond.