Nieuwe huisartsenpraktijk 't Voorhuis geopend

DRACHTEN - Wethouder Jouke de Jong heeft zaterdag aan Het Grasland de nieuwe huisartsenpraktijk 't Voorhuis van huisartsen Boer & Bergervoet officieel geopend. 

De openingshandeling  bestond uit het onthullen van een plaquette bij de ingang van de praktijk, waarop het motto van de huisartsen staat: KOM OP ADEM. de plechtigheid werd bijgewoond door een kleine 150 genodigden, onder wie collega-huisartsen, specialisten uit ziekenhuis Nij Smellinghe, apothekers, fysiotherapeuten, eerstelijnspsychologen, diëtisten, thuiszorg en andere hulpverleners met wie de huisartsenpraktijk samenwerkt. Daarnaast werd de opening bijgewoond door vrienden en familie, architect, de financierende bank, vertegenwoordiging van het bouwbedrijf BGN en alle medewerkers van de praktijk met hun familie. Hoekhuis Praktijk Het Voorhuis begon in de jaren '80 van de vorige eeuw in de toen nieuwe woonwijk De Trisken in Drachten-West in een hoekhuis op De Schuur. Dr. Bouma-van der Meulen bouwde de praktijk uit van 200 patiënten bij het begin tot 3200 in 2006. In 1993 verhuisde de praktijk naar Het Voorhuis 2, waar een moderne huisartsenpraktijk werd gekoppeld aan een fysiotherapie-praktijk, los van het huis van de dokter. In 2006 werd de praktijk overgenomen door Dr. Jan Boer en Dr. Witteveen, die de praktijk door onder andere de bouw van nieuwe wijken als Drachtstervaart en Himsterhout lieten doorgroeien naar 3900 patiënten. Door de verandering in de zorg nam echter het werk ook toe. In de jaren negentig werden alle patiënten met een afwijkend suikergehalte nog direct verwezen naar de internist, maar tegenwoordig wordt de behandeling door praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk gedaan en worden zij weer ondersteund door Ketenpartners in de zogenaamde Ketenzorg. Hetzelfde geldt voor astma en copd patiënten en patiënten met hoge bloeddruk of hoog cholesterol. Hierdoor werd de praktijk aan Het Voorhuis 2 al rap te klein. Al direct vanaf 2006 zijn de artsen op zoek gegaan naar mogelijkheden voor uitbreiding van de praktijkruimte. Dat kon niet lokaal op het Voorhuis 2 gerealiseerd worden. Poortgebouw Met collega huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten is nog uitgekeken naar mogelijkheid tot stichten van een gezondheidscentrum in de Drait of in het Poortgebouw van voormalig Talant. Door problemen van verschillende aard zijn die projecten nooit tot uitvoer gekomen. ,,Het heeft de onderlinge samenwerking nooit verslechterd, nee eerder zelfs verbeterd en geïntensiveerd'', aldus Jan Boer. In de wetenschap dat de onderlinge relaties tussen alle gezondheidswerkers in Drachten zo goed is durfden de huisartsen Jan Boer en Karla Bergervoet het aan om een enorme investering in de toekomst te doen door zelf van de gemeente een stuk grond te kopen en er een eigen praktijk op te bouwen. Bergervoet verving in 2015 de in 2014 overleden Dr. Witteveen. Samen met Dr. Boer vormde zij per 1 januari 2016 een nieuwe maatschap. Unaniem De wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel Het Grasland 26 had nog heel wat voeten in de aarde, maar in de gemeenteraad bleek bij de stemming hierover de raad unaniem in haar positieve oordeel en daarom mocht vorig jaar juni gestart worden met de bouw van de praktijk. De nieuwe praktijk is toekomstbestendig in duurzaamheid door maximale isolatie waardes. Het gebouw heeft geen aardgasaansluiting, alles is elektrisch en verwarming/koeling wordt gedaan met warmtepompen. Volgend jaar komt het hele dak vol met zonnepanelen voor zero-emissie. Door de nieuwe praktijk is volgens Jan Boer ook Drachten-West voor de komende decennia verzekerd van moderne huisartsenzorg, want door de enorme ruimtesprong van twee naar vijf spreekkamers kan de praktijk nu ook jonge dokters opleiden tot nieuwe huisartsen voor de toekomst. ,,Tekorten zoals elders in de provincie zullen hier niet zo snel optreden.''