Lezing Christa Anbeek in Grote Kerk

DRACHTEN - In de Grote Kerk in Drachten geeft Christa Anbeek woensdag 21 maart om 19.30 uur een lezing over dialogen over contrastervaringen als begin van nieuw geloof.

Contrastervaringen zijn ontregelende, openbrekende ervaringen die het vertrouwde leven op zijn kop zetten. De kwetsbaarheid, onbegrijpelijkheid en oncontroleerbaarheid van ons bestaan manifesteert zich in contrastervaringen. Zij tonen daarmee iets dat van essentieel belang is.

Via kritische en tegelijkertijd vriendschappelijke dialogen kunnen zij het begin vormen van een existentiële, spirituele en morele heroriëntatie. Een bijzondere structurering van deze dialogen helpt om de persoonlijke transformatie te verbreden naar een heroriëntatie die ons samenleven ten goede komt.

Christa Anbeek is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de relatie tussen religies, filosofieën en de vraag naar de zin van het leven – met name als het gaat om levenseindevragen of ingrijpende levensgebeurtenissen. Zij was ook tien jaar lang actief als geestelijk verzorger.