Bewoners Fennepark bezorgd over komst woonwagens

DRACHTEN - De bewoners van het Fennepark hebben liever geen woonwagens in de wijk. Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de komst van woonwagenstandplaatsen.

Onlangs benoemde de gemeente Smallingerland drie locaties die kansrijk zijn voor de komst van nieuwe woonwagenstandplaatsen: het bestaande kamp aan de Wetterwille, het groengebied tussen Fennereed en Waterbies en in de woonwijk Vrijburgh. Gisteravond hield de gemeente Smallingerland een bijeenkomst met bewoners van de wijk Fennepark. Zij maken zich ernstige zorgen over de komst van woonwagenstandplaatsen op deze plek in de wijk. Probleemgroepen Volgens de wijkbewoners zijn er al diverse 'probleemgroepen' gehuisvest op steenworp afstand van de aangewezen locatie. Daarbij gaat het om bewoners van drie woonvormen van Talant, de dagbesteding van Talant en een COA-opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Bovendien zijn er in de directe omgeving vergevorderde plannen voor een twintigtal appartementen voor mensen met een beperking. ,,De oerlêst fan Talant losse wy as buert wol op, dêr ha wy prima kontakt mei'', zegt buurtbewoner Henk Mulder. Hij is niet tegen woonwagens, stelt hij nadrukkelijk, maar pleit voor een evenredige verdeling over Drachten van groepen mensen die extra zorg vragen. ,,It is fansels te gek foar wurden dat se dizze plannen samar droppe. Wy moasten it út de krante fernimme. Neffens de gemeente is der noch neat fêstlein, mar wy ha hiel sterk it gefoel dat alles al rûn is. Se binne fierder as dat wy tinke en wolle op hiel koarte termyn in advys nei de gemeenteried stjoere. Wy fiele ús noch hieltyd net heard en sille tsjin dizze plannen striden bliuwe. As it moat geane wy oan de Raad van State ta.'' Draagkracht Tijdens de bijeenkomst hebben wijkbewoners het nadrukkelijke verzoek aan de gemeente en wethouder Van der Horst gedaan beter te onderzoeken of de betreffende plek geschikt is. Met de vestigingen van Talant en het COA is de draagkracht van de wijk meer dan bereikt, geven de bewoners aan. De vraag of de wethouder weet welke impact het heeft als er nog een bewonersgroep bij komt met een andere levensstijl, kan hij niet beantwoorden. ,,Se ha it noch net echt goed útsocht, mar wy ha it gefoel dat Van der Horst ek net goed nei de bewenners lústert'', zegt Mulder. In aanloop naar de verkiezingen lijken de plannen volgens de wijkbewoners in een stroomversnelling te zijn gekomen. Bewoners worden geconfronteerd met zeer korte tijdslijnen en maken zich daardoor zorgen over de zorgvuldigheid van het proces. Ondanks dat de wethouder en de gemeente aangeven dat zij in gesprek willen met de bewoners, zijn zij er niet van overtuigd dat hun zorgen serieus worden genomen. Dat heeft tevens te maken met de recente komst van het COA en het proces daar naartoe. Raadslid Chiel Bolt van de ELP was aanwezig bij de bijeenkomst. ,,Hy hat sein dat as der safolle wjerstân is, dat der dan mar in streep troch de plannen moat'', zegt Mulder. Woonwagenbelang De gemeente is al lange tijd in gesprek met woonwagenbewoners en hun belangenbehartigers. Het is voor de wijkbewoners onvoorstelbaar dat de gemeente er nu pas voor kiest hen te betrekken. Ook Annie Mirosch van de Werkgroep Woonwagenbelang Smallingerland heeft tegenover de wijkbewoners haar twijfels geuit over de gang van zaken. Mulder: ,,Sy wie der ek net gelokkich mei dat de wyk der sa let by belutsen is. Boppedat kin sy har ek wol fine yn ús beswieren oer it plak tusken de Fennereed en de Waterbies.''