Samenwerking gemeente en politie tegen drugs werpt vruchten af

DRACHTEN - De politie heeft vorige week zes inwoners van Drachten aangehouden in een henneponderzoek. Het is een van de resultaten van de nauwe samenwerking tussen gemeente en politie, zeggen burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland en teamchef Pieter Hoekstra van Politie Oost-Friesland.

Door de samenwerking wordt de opsporing efficiënter. Een onderdeel van de nieuwe werkwijze is ook de strengere aanpak. Er is recent één pand gesloten voor drie maanden. In een ander pand is voor meer dan een half miljoen aan drugs aangetroffen. Die zijn inmiddels vernietigd en de sluitingsprocedure van dit pand loopt, zegt Van Mourik.

Vuurwapens

Vier mannen van 28, 29, 33 en 51 jaar en een vrouw van 41 werden vorige aangehouden op verdenking van het kweken en handelen in hennep. Daarnaast werd ook een 51-jarige vrouw aangehouden wegens geweld tegen een politieagente. In Drachten, Drachtstercompagnie, Lelystad en Zwartsluis werden woningen en bedrijfsloodsen doorzocht. De politie ontmantelde vier kwekerijen met in totaal 260 hennepplanten en nam vier vuurwapens in beslag, waaronder een machinepistool, contant geld en materiaal voor kwekerijen.

Aanleiding voor de actie waren vijf meldingen via Meld Misdaad Anoniem, zegt Hoekstra. Na tips dat een 33-jarige inwoner van Drachten hennep zou kweken, kwamen bij verder onderzoek de overige verdachten in beeld. Bij de actie werkte de politie nauw samen met de gemeente.

Netwerk

De kwekerijen lijken klein, in verhouding met de plantages van soms wel duizend planten die in het verleden wel werden aangetroffen. Belangrijker is dat het hier gaat om een netwerk, betoogt Hoekstra. ,,Tsien kwekerijen mei elk 200 planten is by mekoar ek ien fan 2000. Boppedat wienen dizze kwekerijen al in tydsje oan'e gong.'' Als die kwekerijen een jaar draaien, hebben ze voor een straatwaarde van 160.000 euro aan drugs opgeleverd, becijfert Van Mourik.

,,Dizze drugshannel is hieltyd mear anneks mei kriminaliteit, dat sjochst ek oan de wapens dy't fûn wurde. It gezegde 'een tevreden roker is geen onruststoker', wat noch wolris brûkt wurdt by softdrugs, is absolút net mear fan tapassing. Der giet grut jild yn om, de wrâld fan de solderkeammerkes mei in pear plantsjes leit al fier achter ús.''

Door de bundeling met de gemeente is er extra capaciteit voor onderzoek en aanpak. Zo kan de politie bijvoorbeeld de hulp inroepen van ambtenaren bouw- en woningtoezicht of medewerkers van nutsbedrijven. ,,Wy hâlde ús beide oan ús kearntaak, mar sa kinst wol folle effektiver wurkje. En op it momint dat wy dan in stapke werom dogge, stapt de plysje nei foaren.''

Experiment

Een andere methode om de illegale drugshandel te ondermijnen is het kweken uit de illegaliteit te halen. Smallingerland heeft zich daarom aangemeld voor het experiment met legale kwekerijen. ,,As it by de foardoar ferkocht wurde mei, dan moat it oan de achterdoar ek levere wurde kinne. En dat kin noch altyd net. Dêrom wurdt de kriminaliteit by de achterdoar hieltyd grutter en fanatiker. Dêr meie wy de eagen net foar slute.''

Van Mourik heeft met de politie afspraken gemaakt en de jacht wordt scherper. ,,It is in yllúzje datst oan alles in ein meitsje kinst, mar dit is in grut maatskiplik probleem. Ek foar de ûnskuldige boarger. It feit dat der no wapens fûn binne jout wol te tinken. Mar ek earder al. Der wurdt yllegaal stroom ôftape en it brângefaar is grut. Ik ha by in kwekerij midden yn in wenbuert wolris grutte skroeiflekken op de muorren sjoen.''

Gedonder

Het lijkt soms aantrekkelijk om een kwekerijtje te beginnen, vooral voor mensen in geldnood, maar uiteindelijk levert het alleen maar ellende op, zegt Van Mourik. ,,It kin maklik jild lykje, mar it jout altyd gedonder. Sa’t ik foarrige wike ek yn in skoalklasse sein ha: begjin der net oan.''