Matteüs Passion en The Crucifixion in Menorah

DRACHTEN - Het Christelijk Gemengd Koor Ere zij God zingt vrijdag 30 maart om 19 uur in de Menorah stukken uit Matteüs Passion en The Crucifixion.

Het koor o.l.v. dirigent Rein Albert Ferwerda verleent zo haar medewerking aan de viering van Goede Vrijdag.

Het koor, dat die dag precies 110 jaar bestaat, zingt een bijzondere combinatie van koralen en fragmenten uit de Matteüs Passion van Johann Sebastian Bach en fragmenten uit The Crucifixion (de Kruisiging) van de Engelse componist John Stainer, beide in een Nederlandse vertaling.

De predikant, ds. Anne Henk Boschma, vertelt het verhaal van de evangelist. Een gemeentelid spreekt de woorden die Jezus gezegd heeft. Dit wordt afgewisseld met liederen uit het Liedboek en Nederlandstalige koralen uit The Crucifixion, gezongen door de gemeente.

Iedereen is van harte welkom bij deze indrukwekkende viering!