Toneeluitvoering in Jonkersland

Toneelvereniging It Freonental speelt zaterdag 31 maart de klucht ‘Wa is hjir dokter’ in het nieuwe dorpshuis van Jonkersland.

Dokter Bart heeft een drukke praktijk met gewone en bijzondere patiënten. Assistente Katty heeft het er maar druk mee, maar kan zich aardig redden. Tot er een heel bijzondere klant komt: Ynkognito.

De uitvoering begint om 20 uur. Kaarten kunnen besteld worden via info@freonental.nl.