(In)formateur mag van ELP mogelijkheden voor nieuw college onderzoeken

Drachten - De ELP laat een (in)formateur de mogelijkheden voor nieuw college onderzoeken. De formateur krijgt de opdracht om op inhoudelijke gronden een ambitieus en vernieuwend college te vormen.

De ELP heeft zaterdag de eerste voorbereidende stappen gezet voor het vormen van een nieuw college. De partij, die woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen als grote winnaar uit de strij kwam (met een groei van drie naar zeven zetels), heeft met alle 9 fracties gesprekken gevoerd. Volgens fractievoorziter Yntze de Vries waren het goede, constructieve gesprekken, waarin alle partijen aan konden geven wat ze in grote lijnen vonden van de verkiezingsuitslag en hoe het hiermee verder zou moetne gaan in Smallingerland.

Acht partijen waren helder en stonden er positief tegenover om verder in de procedure van (in)formatie te worden meegenomen. Alleen de SP heeft aangegeven geen behoefte te hebben om meteen te worden meegenomen in de eerste ronde. De Socialistische Partij van wethouder Jos van der Horst verloor twee van haar vier zetels. 

Voor de ELP zijn deze gesprekken aanleiding om een (in)formateur te vragen om inhoudelijk naar mogelijkheden te kijken om voor de komend vier jaar een ambitieus vernieuwende coalitie te vormen.

Lees ook: Aardverschuiving in Smallingerlandse politiek: ELP de grootste