Gjalt Benedictus namens CDA informateur in Tytsjerksteradiel

Burgum - Gjalt Benedictus uit Garyp is door CDA-lijsttrekker Gelbrig Hoekstra gevraagd om als informateur op te treden bij de gesprekken die hij komende week zal voeren met de lijsttrekkers van de zeven partijen in de raad van Tytsjerksteradiel.

Het CDA is bij de raadsverkiezingen van afgelopen woensdag weer de grootste partij geworden in Tytsjerksteradiel. Gewoontegetrouw neemt de lijsttrekker van de grootste partij in de raad het initiatief voor de vorming van een nieuwe coalitie in deze gemeente.

Woensdag 28 maart begint Gjalt Benedictus met de gesprekken met de diverse vertegenwoordigers van de partijen. Nog niet te zeggen is wanneer hij zijn werkzaamheden zal afronden met een eindrapportage aan de raadsfracties. Deze rapportage (advies voor een nieuwe coalitie) leidt tot een openbare bespreking van dat rapport en tot de benoeming van een formateur. Ook bij de vorming van eerdere coalities in Tytsjerksteradiel was Benedictus betrokken als (in)formateur. Hij heeft draagvlak bij de fracties in de raad.