Inspiratievolle vervolgconferentie OSG Singelland werkt strategisch beleid verder uit

Op 20 februari ging Singelland in gesprek met leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners tijdens de S400. Singelland wil graag al haar betrokkenen een stem geven in de toekomstplannen. De deelnemers konden zich na de eerste bijeenkomst opgeven voor een vervolgsessie. Op donderdag 22 maart werd in groepen een drietal thema’s nader uitgewerkt voor het strategisch beleidsplan 2018-2022.

Na een warme maaltijd opende Pieter Schram, voorzitter College van Bestuur, de avond met het benoemen van ‘Ubuntu’, een ethische of humanistische filosofie. Het concept wordt gebruikt om te benadrukken dat er consensus moet zijn bij besluiten en een menselijke ethiek nodig is op basis waarvan besloten wordt. Of zoals Schram verwoordde: “niemand bestaat zonder de ander”. De koers die Singelland inzet is van binnen naar buiten. Daarbij uitgaand van groeien naar verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de ander, persoonlijke ontplooiing binnen een leergemeenschap en van de eigen binnenwereld naar de steeds grotere buitenwereld.

Warming up

Na genoten te hebben van een Italiaans buffet werd de deelnemers verzocht letterlijk in beweging te komen en vragen te beantwoorden door in een  bepaald ‘antwoordvak’ plaats te nemen. Dit bracht naast de fysieke inspanning discussie en vele ‘oh’s’ en ‘ah’s’ teweeg. Een goede opwarming voor het starten van de groepsgesprekken.

De deelnemers werd gevraagd een ideaalbeeld te schetsen over de drie geselecteerde thema’s: (meer) samenwerking, (meer) Talent in ontwikkeling en (meer) maatwerk en keuzemogelijkheden. De uitkomsten van deze gesprekken zijn weergegeven in powerpoint presentaties.

Het vervolg

Pieter Schram besloot de avond met het toelichten van het proces: ,,We hebben de doelstellingen bij elkaar gebracht, daar zijn we het over eens geworden en hebben we over besloten. Wat we hebben opgeschreven gaan we verbeteren. Door middel van medezeggenschap vragen we bevestiging en door middel van toezicht vragen we goedkeuring. We publiceren een digitale versie en maken een gedrukte versie voor op het
nachtkastje. Bedankt! We gaan het doen”.