Koninklijke onderscheiding bij afscheid raadslid Eelke Hoekstra

Burgum - ,,Ofskie is it begjin fan in moai oantinken”, aldus Eelke Hoekstra (CDA) uit Eastermar maandagavond in Burgum bij zijn afscheid na 12 jaar als lid van de gemeenteraad Tytsjerksteradiel. Vooraf ontving hij van burgemeester Jeroen Gebben de versierselen die behoren bij de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De oud-Gariper trad naar eigen zeggen zonder enige politieke ervaring twaalf jaar geleden toe tot de raad. Hij leidde in de eerste jaren de CDA-fractie, maar koos na zes jaar door toenemende drukte in zijn baan als basisschooldirecteur in Burgum voor de functie van fractiesecretaris. In 2010 werd hij voorzitter van de vertrouwenscommissie voor het benoemen van een nieuwe burgemeester. Daarnaast is hij lid geweest van de Commissie Communicatie en van de Radenwerkgroep BKTD voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. ,,It wurk as riedslid haw ik mei in protte nocht en wille dien.''  Bij het afscheid van in totaal twaalf raadsleden werd ook Lolke Efdé-Kleefstra uit Gytsjerk koninklijk onderscheiden.

Momentum

De laatste raadsperiode heeft zich volgens Jeroen Gebben gekenmerkt door enige turbulentie, maar het bestuur is in zijn optiek niettemin stabiel gebleven. Zo is hij hier na Eric ter Keurs en Wilma Mansveld de derde eerste burger binnen vier jaar. In dezelfde periode kwam oud-burgemeester Gerrit Jan Polderman evenals de landelijk bekende wethouder Evert Castelijn te overlijden. De stabiliteit schreef Gebben toe aan de grote mate van eensgezindheid. Als een ‘momentum binnen de raad’ karakteriseerde hij Hessel Bouma. Na een onafgebroken raadslidmaatschap van maar liefst 28 jaar en dus zeven periodes nam deze nu afscheid. Bouma vertegenwoordigde Gemeentebelangen Tietjerksteradiel (GBT). Het is de enige partij geweest die ontstond na het als eerste gemeente invoeren van Friese plaatsnamen. GBT kantte zich hier fel tegen, maar stelde zich wel achter het
behoud van de Friese taal op. De partij die in haar gloriejaren vier raadszetels in beslag nam, zal niet terugkeren.