Informateurs: Formatieproces Opsterlands Belang geheel transparant

Beetsterzwaag - Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland en wethouder Anko Postma beginnen morgenavond na de installatie van de nieuwe gemeenteraad als informateurs namens Opsterlands Belang aan de vorming van een nieuwe coalitie. 

,,Voor Opsterlands Belang is transparantie één van de belangrijkste voorwaarden om politiek draagvlak te creëren. Als grootste politieke partij in Opsterland vinden wij het daarom belangrijk om gedurende het formatieproces zo transparant mogelijk te zijn. Hierdoor wordt het voor de kiezers duidelijk welke overwegingen er worden genomen om bepaalde punten wel in een coalitieakkoord op te nemen en andere punten niet.Het gehele formatieproces wordt om die reden leesbaar opgeschreven en na afloop van de formatieonderhandelingen gepubliceerd. Uiteraard verstrekken we geen informatie die betrekking
heeft op het algemeen belang of persoonlijke informatie'', aldus Van Opzeeland.

Elke partij drie speerpunten

De informateurs kiezen niet voor een raadsprogramma, omdat bij een raadsprogramma iedereen zich committeert aan dat programma en daarmee iedereen ‘in dezelfde boot’ zit. ,,Wij denken dat het goed is wanneer een coalitie professioneel scherp gehouden wordt door een oplettende oppositie, die voldoende gemotiveerd is om voorstellen van een coalitie kritisch te beoordelen. Daarom geven wij alle negen gekozen partijen de gelegenheid om tijdens het informatieproces drie speerpunten voor te stellen. Op die manier hebben partijen, die niet meeonderhandelen over de formatie, gedurende het formatieproces wél invloed. Achteraf is door iedereen na te gaan hoe de nieuwe coalitie is omgegaan met die punten en waarom die al dan niet zijn opgenomen in het coalitieakkoord.''

Informatiefase

De informatiefase zal in twee rondes plaatsvinden. De eerste fase start komende donderdag direct na de installatie van de nieuwe raad. Tijdens deze openbare bespreking kunnen de verschillende fracties reageren op het informatieproces en kunnen suggesties/speerpunten worden aangedragen. Op een later tijdstip vinden er gesprekken plaats met twee vertegenwoordigers per fractie. Fractievoorzitter Marcel van Opzeeland: ,,Wij hopen op deze manier een zorgvuldig en transparant proces in gang te kunnen zetten wat zal leiden tot een degelijke en constructieve samenwerking, die goed is voor heel Opsterland.”