Symposium autisme en vrouwen

BURGUM - In restaurant De Pleats in Burgum wordt woensdagmiddag 4 april een symposium gehouden met als onderwerp autisme en vrouwen, georganiseerd door ATN Friesland, NVA regio Friesland en AKT-diel.

Luisteren naar vrouwen

Het symposium is onderdeel van de Autismeweek 2018, die van 31 maart tot en met 7 april wordt gehouden en als thema heeft: Luisteren naar autisme. In samenwerking met ervaringsdeskundigen geeft de inhoud van het symposium gehoor aan dit jaarthema.

Over autisme bij jongens en mannen is meer bekend dan over autisme bij meisjes en vrouwen. Autisme kan zich bij de laatste groep ook anders uiten dan bij de eerste groep; bij meisjes en vrouwen is het vaak veel minder zichtbaar.

Zijn zij beter in het maskeren van kenmerken die bij jongens en mannen vaak wel zichtbaar zijn? Hoe dan ook, het wordt tijd om eens te luisteren naar vrouwen.

Lezing en interactieve presentatie

De opening van het symposium wordt om 14.00 uur verricht door Geesje Duursma van AKT-diel en Yvonne Zondervan van NVA regio Friesland, waarna dr. Inge van Balkom een lezing geeft over Camouflage en compensatie: meisjes en vrouwen met autisme.

Na een vragenronde en een pauze is er een interactieve presentatie over en door vrouwen met autisme. Aan het woord komen gespecialiseerd ambulant begeleider Jannie Timmer en beeldend vaktherapeut Renske Kracht en de ervaringsdeskundigen Simone Duursma en Monica Twickler.

Meer informatie en kaarten bestellen: www.akt-diel.nl

Akt-diel, NVA en ATN

Akt-diel staat voor Autisme Kafee Tytsjerksteradiel, maar is inmiddels zoveel meer dan dat. Het is oorspronkelijk een werkgroep die is ontstaan als initiatief van ouders met kinderen met autisme uit Burgum en omstreken. Inmiddels werkt de groep Friesland-breed en zoekt zij vaak de samenwerking met andere organisaties.

NVA regio Friesland is één van die samenwerkende organisaties: de Friese tak van de landelijke NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. De NVA vraagt in de Autismeweek extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land.

ATN Friesland is de Friese afdeling van het Autisme Team Noord-Nederland en is gevestigd in Drachten. Het ATN is gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek, behandeling op maat, consultatie en deskundigheidsbevordering. Het biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen van alle niveaus, en hun omgeving. ATN Friesland maakt deel uit van de zorggroep Jonx binnen Lentis.