Aanvraag vergoeding schade door Das voortaan gratis

Bakkeveen - Het aanvragen van een vergoeding voor de schade die is aangericht door dassen is voortaan gratis. de Provincie hoopt zo een beter beeld te krijgen van de schade door dit dier.

Grondgebruikers die schadevergoeding aan terreinen door dassen aanvragen, krijgen in het vervolg ook de 300 euro aan leges vergoed die zo’n aanvraag kost. Tot nu toe was dit niet het geval, waardoor veel grondgebruikers de schade niet melden. Hierdoor is geen goed beeld van de schade waar dassen voor verantwoordelijk zijn.

BIJ12 betaalt al automatisch de leges terug, als het gaat om schade die aangericht is door bijvoorbeeld de wolf, lynx, otter, bever of wilde kat. Schade veroorzaakt door de das, is hier nu aan toegevoegd. Ook dassen kunnen namelijk schade toebrengen aan gewassen, zoals mais en grasland. Door de leges te vergoeden, wordt verwacht dat schade vaker wordt gemeld. Zo wordt inzichtelijk wat de schade is die dassen jaarlijks aanrichten in Fryslân.

Grondgebruikers kunnen ook een dassenovereenkomst afsluiten. In dat geval wordt er een vast bedrag afgesproken, dat voor een periode van vijf jaar uitgekeerd wordt. Deze percelen mogen niet afgerasterd worden en zijn dus goed toegankelijk voor dassen als foerageergebied.