Ton Baas als informateur op zoek naar juiste combinatie voor b&w Smallingerland

Drachten - Ton Baas gaat als informateur op zoek naar juiste combinatie voor b&w Smallingerland. Woensdag hoort hij van de fracties wat zij willen en daarna begint het puzzelen om ene goede coalitie te krijgen.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag, waarbij de nieuwe gemeenteraad werd geïnstalleerd, stelde Yntze de Vries (ELP) informateur Ton Baas voor. Na de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezing heeft de ELP als grootste partij zaterdag met alle fracties gesproken. Naar aanleiding van deze eerste verkenning heeft de ELP de heer Baas verzocht de informatie en formatie van een nieuwe coalitie te begeleiden.

Duidingsvergadering

De volgende stap vindt plaats op woensdag 4 april tijdens een openbare bijeenkomst (duidingsvergadering) waarbij alle fracties zijn uitgenodigd, die begint om 20.30uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Hier start het informatie/formatie proces waarin Ton Baas de leiding neemt. Alle partijen worden uitgenodigd om aan te geven hoe zij tegen de verkiezingsuitslag aankijken in relatie tot een nieuwe coalitie en welke boodschap zij mee willen geven aan de informateur en om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de gemeente.

Kwaliteit boven tempo

Yntze de Vries benadrukt als fractievoorzitter van de grootste partij: ,,De ELP wil een zorgvuldig en transparant proces met alle partijen bewandelen om tot een coalitie te komen met een breed draagvlak. Hierbij gaat kwaliteit bóven tempo.''

De heer Baas (VVD) is een bekende in de Friese politiek, hij was gedeputeerde in de Friese Staten van 2003-2007 en vervolgens waarnemend burgemeester in diverse gemeenten, waaronder Opsterland (2007), Dongeradeel (2008-'09), Boarnsterhim (2009 tot de opheffing door herindeling/fusie in 2014) en Midden-Drenthe (2014-'17)