Presentatie dichtbundel Atze van Wieren

DRACHTEN - In het Karmelklooster in Drachten wordt zondag 8 april om 15 uur het concept Raffinage gepresenteerd.

Dichter bij muziek, muziek bij de dichter is het motto van het Orfeusplatform. Muziek en poëzie zijn twee kunsten maar openen nieuwe perspectieven wanneer ze gecombineerd worden. Het Orfeusplatform wil een podium bieden aan dichters en musici om na te gaan of deze twee kunstgroepen elkaar iets te bieden hebben.

Olchert Hartholt (oud-muziekbibliothecaris) heeft dit idee ontwikkeld. Binnenkort is de primeur met een voorstelling genaamd Raffinage, gebaseerd op een gedichtencyclus over de suikerbiet uit de bundel Grondstof van de dichter Atze van Wieren. De cyclus heeft een autobiografisch karakter.

Componist en toonkunstenaar Foleor van Steenbergen componeerde muziek voor accordeon en piano rondom de gedichten, in nauw overleg met de accordeonist Gertie Bruin en de dichter Atze van Wieren. De eerste voorstelling vindt plaats dicht bij de suikerfabriek. Helaas is het op dit moment technisch nog niet mogelijk de geur van de fabriek mee te nemen in dit mediabericht.

Voorafgaand aan de suikerbietcyclus brengt Atze van Wieren zes gedichten die de vader-zoon relatie tot thema hebben. Dit blokje gedichten wordt omspeeld door Gertie Bruin op accordeon.

Stilte speelt een belangrijke rol. We zoeken haar in het woord, in de muziek en in onszelf. Wat doet de stilte met ons? Wat klinkt er in de stilte? Een bekende uitspraak van Gustav Mahler luidt: Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten. Anders gezegd: In de stilte gebeurt het….

Na de pauze vindt er een gedachtewisseling tussen publiek en uitvoerenden plaats over het gebodene onder leiding van de musicus Brunhilde Kuijper die ook de hoedster is van de artistieke kwaliteit van het geheel.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij info@orfeusplatform.nl. Ook Olchert Hartholt is graag bereid toelichting te verschaffen en is telefonisch bereikbaar op 050-3124973 of 06-20893907