Alzheimercafé Drachten

DRACHTEN - In restaurant @Holdert in Drachten is dinsdag 10 april om 20 uur een thema-avond over euthanasie en dementie.

Gastspreker Ans Duteweert spreekt over “Want bij ieder leven hoort een waardig einde”.

Duteweert is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige in de Ouderenpsychiatrie en daarnaast als verpleegkundige in het ambulante team van de Levenseindekliniek en als Consulent euthanasie bij dezelfde organisatie.

Zij zal voorlichting geven over haar werk voor de Levenseindekliniek, de zorgvuldigheidscriteria van de WTL (wet toetsing levenseinde) uitleggen en b.v. wat het betekent wanneer er gesproken wordt over uitzichtloos lijden, maar ook wat houdt b.v. ondraaglijk lijden in. Voor de ene mens is het leven voltooid, terwijl dit voor een andere mens geheel anders ligt. Het is iets heel persoonlijks.

Wat moet je doen als het levenseinde nabij is of komt, bijvoorbeeld wanneer de diagnose dementie wordt gesteld. Euthanasie is een optie, maar er zijn meer mogelijkheden. Wat is de status van een wilsverklaring en hoe en wanneer maak je een wilsverklaring, wie breng je hiervan op de hoogte, et cetera.

Naast deze voorlichting zal er ruim de tijd genomen worden voor het beantwoorden van vragen en discussie.

Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. We praten met elkaar over de dingen die we meemaken, wisselen ervaringen uit over dementie en mogelijkheden voor hulp- en dienstverlening. Elke keer staat een onderwerp centraal, vaak is er een spreker. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Het programma duurt ongeveer twee uur. Kom gerust eens kijken, de toegang is gratis.