Lezing Genezing langs geestelijke weg

DRACHTEN - In @Holdert wordt woensdag 11 april om 19.30 uur een lezing gehouden over Bruno Gröning, hulp en genezing via geestelijke weg.

Bruno Gröning leefde van 1906 tot 1959 in Duitsland. Hij wees er de mensen op dat er een genezende kracht in de kosmos bestaat, die hij “Heilstrom” noemde en hij legde genezingzoekenden uit hoe ze door opname van deze kracht gezond konden worden. Tot zijn dood in 1959 gebeurden er tijdens zijn voordrachten in Duitsland en Oostenrijk talloze genezingen, ook van ongeneeslijke ziekten. Ook na zijn dood gingen de genezingen verder en werd de Bruno Gröning-Vriendenkring opgericht.

Tijdens de lezing kunt u zelf de genezende kracht ervaren. Er wordt uitleg gegeven over Bruno Gröning en zijn leer en hoe u dit voor uzelf kunt toepassen. Medisch gecontroleerde genezingen worden voorgesteld en toegelicht.

Bruno Gröning vergeleek de mensen met een batterij, die steeds weer opgeladen moet worden, zodat hij gezond en energiek zijn leven vorm kan geven. Op verschillende plaatsen (onder meer in Sneek en Groningen) vinden er iedere drie weken bijeenkomsten van de Bruno Gröning-Vriendenkring plaats waarbij gezamenlijk de Heilstrom wordt opgenomen. Na deelname aan de lezing kunt u hieraan deelnemen. Ook deze bijeenkomsten zijn op basis van vrijwillige gift.

De lezing is gratis toegankelijk, op basis van een vrijwillige gift.

Voor informatie voor de lezing kunt u terecht bij 06 – 34563670 of via internet: www.bruno-groening.org/nederlands