400 collectanten in Drachten op pad voor de jaarlijkse Hartweek

Drachten - De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting wordt volgende week (8 tot en met 14 april) ook in Drachten gehouden. In totaal 400 collectanten gaan geld ophalen om daarmee bij te dragen aan een landelijk dekkend netwerk van AED's in Nederland.

Dankzij de giften kunnen meer levens worden gered. De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered.

Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen jaarlijks naar schatting 2500 levens worden gered.

Hartweek: méér dan huis-aan- huis-collecte

Dit jaar wordt er op drie verschillende manieren gecollecteerd: langs de deuren met een collectebus met QR-code, vanaf de bank met de mobiele telefoon en door sponsoring van een collectant. De QR-code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever kan eenvoudig geld overmaken door de QR-code te scannen met de Mobiel Bankieren App of Tikkie App op de smartphone. Daarnaast is het ook mogelijk om online te doneren via hartstichting.nl.

Over de Hartstichting

Het hart is de motor van het leven. De Hartstichting werkt aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken zij aan een hartgezonde samenleving. Dat doen zij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners. De ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financiert de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek, geeft zij voorlichting en werkt zij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.