Basisschoolleerlingen op excursie naar weilanddepot

OUDEGA - Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Diamant in Oudega zijn op 29 maart en 12 april opexcursie geweest naar het baggerdepot in hun woonplaats. Tijdens de excursie hebben de leerlingen geleerd over de werkzaamheden in de Alde Feanen, maar vooral over wat er op het weilanddepot gebeurt.

Eerst kregen zij een gastles op school van projectleider Laas Bonnema. Daarna vertrokken de kinderen op de fiets naar het depot voor een rondleiding.

De leerlingen hadden door de terreingesteldheid duidelijke kledingvoorschriften meegekregen: oude kleding en regenlaarzen aan. „Het zijn echte buitenkinderen, ze vinden dit geweldig”, vertelt meester Sipke van de basisschool.

Sinds 2016 vinden de baggerwerkzaamheden plaats in De Alde Feanen. Het verwijderen van bagger vergroot de bevaarbaarheid in het gebied. Bovendien verbetert de waterkwaliteit omdat door het baggeren ook voedingsstoffen verdwijnen uit het water.

Er is inmiddels bijna 250.000 m3 bagger verwijderd (bijna 10.000 vrachtwagens vol). Deze bagger wordt via een15 kilometer lange persleiding naar een weilanddepot aan De Geasten in Oudega gepompt. Hier moet de bagger dan verder indrogen. Na indroging wordt het depot in 2019 weer beschikbaar gemaakt voor landbouwkundig gebruik.

De baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming Business’, een meerjarig programma met ecologische maatregelen in De Alde Feanen. Deze maatregelen dragen bij aan het herstel van de natuur, het verbeteren van de waterkwaliteit en de het vergroten van de bevaarbaarheid in het gebied. Met ruim 2.140 hectare is dit nationaal park één van de grootste moerasgebieden in West-Europa.

Alleen onder begeleiding van projectleider Laas Bonnema mochten de kinderen op het weilanddepot komen. “Betreding van depotterrein is namelijk zeer gevaarlijk omdat het natte slib zich gedraagt als drijfzand. Zit je er in vast dan kom je hier niet meer uit”, zegt Laas. Het depot is daarom ook verboden terrein en is afgezet.