Willem de Boer (ex-Smallingerlands Belang) stapt over naar de ELP

Drachten - Willem de Boer treedt toe tot de gemeenteraadsfractie van de Eérste Lokale Partij. De Boer was bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart nog lijsttrekker van Smallingerlands Belang, maar verliet al na twee weken de fractie. Hij behield wel zijn zetel en voegt die nu bij de andere lokale partij in de raad.

In een gezamenlijke verklaring van de partij en het raadslid zegt De Boer: ,,Kortgeleden ben ik om mij moverende redenen uit een partij gestapt. Ik heb daarbij ook gezegd niet na te streven om als eenling in de raad te blijven. Inmiddels heb ik met een aantal partijen korter of langer contact gehad over de wijze van voortzetting van mijn raadslidmaatschap. Na een goede afweging denk ik mezelf in de komende periode het meest nuttig te kunnen maken bij een onafhankelijke lokale partij, een partij die een andere manier van politiek bedrijven nastreeft en sterk genoeg moet worden geacht om dat ook waar te maken, kortom de ELP. Een partij die nieuwe politiek met een grotere inbreng van de inwoners, meer collegiale samenwerking in de raad en met het raadsprogramma als basis voor raad en nieuw te vormen college. Met de keuze voor de ELP blijf ik ook dichtbij bij de mensen die eerder hun stem op mij hebben uitgebracht. In verband met de (in)formatieprocedure en vervolgbesprekingen over coalitievorming leek het mij goed om op korte termijn duidelijkheid over mijn positie te geven.''

Bescheidenheid

In de zelfde verklaring stelt de ELP: ,,Vorige week heeft de heer De Boer contact gezocht met fractievoorzitter Yntze de Vries, om de mogelijkheden te bespreken. Omdat het de gehele fractie aangaat heeft er afgelopen week een gesprek plaatsgevonden tussen ELP en De Boer. Waarom wil hij naar de ELP, wat zijn zijn verwachtingen, wat kan hij de ELP bieden en hoe ziet hij de komende raadsperiode verder voor zich. Het is een duidelijk, open en eerlijk gesprek geweest. Mede door zijn expertise, kennis en kunde, de bescheidenheid waarmee de heer De Boer zich heeft opgesteld, heeft er toe geleid dat de fractie positief is over het toetreden van de heer de Boer tot de ELP. Op vrijdag 20 april heeft Willem de Boer de partij een bericht gestuurd om mee te delen dat hij definitief kiest voor de ELP. De ELP ziet door het toetreden van De Boer de mogelijkheid om duale transparante politiek te voeren alleen nog maar sterker worden voor de komende vier jaar.''

Bij de verkiezingen behaalde de ELP rechtstreeks vijf zetels. Bij de verdeling van de restzetels kreeg de partij er twee bij, door het toepassen van een wettelijk verdeelsysteem dat volgens deskundigen gunstig uitpakt voor grotere fracties. ,,No ha wy acht sitten en dat makket it foar ús wol in stik makliker. Us slachkracht wurdt der in stik grutter fan en it jout ek wat mear rûmte by it selektearen fan koalysjepartners. Mar dat litte wy earst oan Ton Baas oer'', aldus Yntze de Vries. 

Twa kapiteins

Willem de Boer wil niet te veel zeggen over de overstap. Wel wil hij kwijt dat hij al voor de verkiezingen twijfels had over Smallingerlands Belang. ,,Ik wist al healwei de kampanje dat it hiel dreech wurde soe, mar ik ha trochset, want ja, soms moatte jo wat. Mar der wienen op it lêst safolle ynsidinten, dat it net langer koe.'' Zo vreesde De Boer dat oud-raadslid Fred de Groot als partijvoorziter een te grote vinger in de pap zou houden. ,,Dy man hat alle adresbestannen en gegevens, ik hie hielendal neat. En twa kapiteins op in skip, dat wurket net. Fierder waard ik konfronteard mei aksjes fan oare leden, elk wol eigen baaske spylje. Dat wurket net.''

Dat hij niet eerder opstapte was uit vrees voor desastreuze verkiezingsuitslagen van Smallingerlands Belang. ,,Mar it like my net ferstannich en ek net goed foar myn sûnens om der langer te bliuwen.'' De Boer, en ook De Vries, bezweren dat er voor de verkiezingen geen contact is geweest. ,,Mar wy ha de ôfrûne tiid goeie gesprekken hân en ik sjoch it hielendal sitten. De ELP hat minsken dy't it goeie wolle, der sitte gjin rekalsitrante dwersbongels by. Ik tink dat ik dêr goed by passe sil.''