Herdenkingsbijeenkomst Gorredijk

GORREDIJK - In de Ontmoetingskerk in Gorredijk wordt vrijdag 4 mei om 19 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Het programma ziet er als volgt uit:

18:45 Zaal open: Lokatie Schansburg 3 (Ontmoetingskerk)

19:00 Aanvang herdenkingsbijeenkomst

- Opening en welkom door bestuurslid Commissie Gedenkdagen

- Toespraak door wethouder dhr. W. Kooistra

19:20 Buiten opstellen en aansluitend vertrek naar de begraafplaats aan de Hegedyk

Stille tocht via Schansburg en Hoofdstraat, we staan een moment stil bij het monument bij de Hoofdbrug.

19:45 Rondgang begraafplaats en bloemen leggen bij de graven van de verzetstrijders en de Engelse piloten

19:55 Krans leggen bij het monument

20:00 Twee minuten stilte

20:02 Het Wilhelmus

Daarna terugtocht naar de ontmoetingskerk waar u een kop koffie of thee wordt aangeboden.

Verzoek aan alle dorpsgenoten: vlag vanaf 17:00 uur halfstok