Werkzaamheden voor De Peinder Mieden van start

Opeinde - De werkzaamheden voor de ecologische nieuwbouwwijk De Peinder Mieden zijn donderdag officieel van start gegaan. Kopers hebben inmiddels voor 3 miljoen euro bij de gemeente afgerekend.

Donderdag was het feestelijke startmoment van de werkzaamheden in het bijzondere natuurproject De Peinder Mieden. Onder toeziend oog van vele genodigden, waaronder de buurtbewoners, de nieuwe bewoners, de gemeente, de aannemers en Dorpsbelang Opeinde, werd het projectbord onthuld door oud-wethouder Nieske Ketelaar en demissionair wethouder Jos van der Horst. Daarna vertelden Jentje Steegstra en Natalie Lakemond van de Kopersvereniging over de totstandkoming en de stand van zaken op dit moment. 

De werkzaamheden zijn al gestart op 3 april dit jaar. De bouwrijp-aannemer Van der Wiel uit Drachten legt de wegen aan en brengt de woonkavels op hoogte. Die werkzaamheden liggen op schema en zijn voor de zomer klaar. Vanaf september kunnen de bewoners starten met de bouw van hun woning.

Het project is begonnen in 2008 met een aanmerkelijk kleiner gebied onder de naam ‘wij bouwen een wijk’. Pas in 2013 werd de kopersvereniging opgericht onder de werknaam De Peinder Mieden en werd in totaal 87 hectare landbouwgrond aan het plangebied toegevoegd. Deze zomer viert de kopersvereniging haar eerste lustrum met een groot feest.

Inmiddels zijn alle 45 kavels verkocht, op 42 daarvan wordt een huis gebouwd en er zijn 39 leden. Intussen hebben de kopers die de koopakte getekend hebben voor ruim 3 miljoen euro bij de gemeente afgerekend, in totaal wordt er voor ongeveer 8 miljoen euro afgerekend. In dat bedrag zit de koop van de feitelijke kavel en de omgeslagen kosten voor het bouwrijpmaken en de nutsvoorzieningen.

Bijzonder is dat de kopersvereniging via een aanbesteding zelf glasvezel heeft geregeld in het gebied, daarmee is De Peinder Mieden het eerste woonproject in het buitengebied in Nederland dat op deze wijze zelf voorziet in een snelle glasvezelaansluiting.

Er is inmiddels 1 omgevingsvergunning verleend, er liggen nog 4 op de plank in het gemeentehuis. Veel kopers zijn al druk bezig met het ontwerpen van hun duurzame droomwoning. De verwachting is dat in 2020 alle woningen gerealiseerd zullen zijn.