Vignet Gezonde school voor SO De Skelp

Drachten - De komende drie jaar mag SO De Skelp in Drachten zich een Gezonde School noemen. Wethouder Pieter van der Zwan bevestigde het vignet Gezonde School op het schoolgebouw.

In Smallingerland zet de gemeente al jaren in op de Gezonde School-aanpak. Er zijn al zo'n 20 scholen bezig met de Gezonde Schoolaanpak, waarvan inmiddels 13 scholen een of meerdere themacertificaten hebben gehaald.

De Skelp is een school voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak en/of taalontwikkelingsproblemen van 3 tot ongeveer 12 jaar. De school heeft het vignet Gezonde School behaald op het thema bewegen en sport. De school heeft bewust gekozen voor het thema bewegen en sport omdat dit erg aansluit op de behoefte van de leerlingen. De leerlingen zijn erg enthousiast bezig met bewegen en sport. De school doet mee aan het programma ‘Special Heroes”. Dit is een sport stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Vignet

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich drie jaar een Gezonde School noemen. Gezonde School-thema’s zijn: Bewegen en sport, Voeding, Welbevinden , Roken en Alcohol, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en Natuur, Mediawijsheid en Hygiëne.

Met het vignet laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door kennisinstituten: zoals het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Jongeren op Gezond Gewicht

Met de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) werkt de gemeente Smallingerland aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding en beweging op een positieve manier onder de aandacht te brengen en om van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal.

Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland (CJG) wordt er nauw samengewerkt om ook de zorg voor kinderen met overgewicht in de gemeente te optimaliseren. Het streven is om vanuit JOGG alle activiteiten met elkaar te verbinden, te versterken en te borgen.