Recordaantal reeën geteld in Nationaal Park de Alde Feanen

Earnewâld - In de Alde Feanen zijn begin deze maand 203 reeën geteld. En dat is een absoluut record.

Een jarenlange traditie van reeëntellen is begin april weer opgepakt in Nationaal Park de Alde Feanen. Een groep enthousiaste tellers noteerde het aantal dieren voor It Fryske Gea. Mark Hilboezen, inventarisatie medewerker bij It Fryske Gea is tevreden over de telling. ,,Al sinds 1979 inventariseren wij het aantal reeën in dit unieke natuurgebied. Het aantal reeën is de afgelopen jaren redelijk stabiel, maar dit jaar hadden we echt een uitschieter. Onze tellers zagen maar liefst 203 dieren en dat is echt een record. Het is fijn dat de korte maar strenge vorstperiode weinig invloed heeft gehad op de totale populatie.”

Vijfjaarlijkse tellingen

Sinds 1979 worden de reeën geteld in de Alde Feanen. Eerst deed It Fryske Gea dit jaarlijks, maar vanaf 2003 worden de tellingen om de vijf jaar uitgevoerd. De maand april is hiervoor een ideale maand, omdat het meeste riet dan gemaaid is en de bomen nog niet in blad staan. Het tellen van 2.750 hectare natuur is wel een hele uitdaging. Vijfentwintig vrijwilligers gingen daarom in zes telgebieden te voet, met de auto of met de boot op pad. De gespotte reeën werden met een nummer op kaart ingetekend en vervolgens genoteerd op een formulier waarbij onderscheid is gemaakt tussen bok en geit en volwassen dier en kalf.

It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden - met een totale oppervlakte van 20.000 hectare - verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door circa 35.500 leden.

Bezoek voor meer informatie de website www.itfryskegea.nl.