Meer werk voor Distributiecentrum Friese voedselbanken

Drachten - Op 1 juni worden de werkzaamheden van het distributiecentrum voor de Friese voedselbanken in Drachten uitgebreid. Voortaan worden alle 17 voedselbanken in de provincie vanuit Drachten van voedsel voorzien.

Deze uitbreiding is het gevolg van de reorganisatie van de voedseldistributie in de drie noordelijke provincies. Hierdoor wordt de distributie van de 14 voedselbanken binnen de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân (SSVF) in Drachten opgewaardeerd naar een provinciaal centrum voor heel Friesland.

Meer vrijwilligers nodig

Dit betekent dat er meer vrijwilligers nodig zijn om het dagelijkse proces in Drachten te stroomlijnen. Het gaat om vrijwilligers voor de administratie, opslag, verwerking en logistiek. Hiervoor zijn mensen nodig die zich een paar dagdelen per maand in willen zetten. Samen met de andere vrijwilligers werkt het team aan de bevoorrading van alle Friese voedselbanken en hun 2000 gezinnen. Op www.ssvf.nl/vacatures staan alle beschikbare vacatures.

,,We richten ons hierbij zeker niet alleen op gepensioneerden, maar ook op mensen die graag werkervaring op willen doen of iets voor hun medemens in tijdelijke nood willen betekenen,” zegt Nysius van Rijn, voorzitter van het distributiecentrum. ,,Er is een reiskostenregeling beschikbaar en de werktijden worden in goed overleg vastgesteld. Met de uitbreiding van het aantal vrijwilligers kan de levering van voedsel aan alle 17 voedselbanken in onze provincie worden gegarandeerd.”

Gift Vermillion

Het nieuwe distributiecentrum van de voedselbanken in Fryslân heeft € 2.500 van Vermilion Energy ontvangen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Met de schenking wordt onder andere de verlichting vervangen door een energiezuinige LED-variant. Daarnaast wordt ook gekeken naar energiezuinige alternatieven voor verwarming en de koel- en vriescapaciteit. Want ook dit vraagt de nodige energie. Zo is koel- en vriescapaciteit van het distributiecentrum nodig om het ontvangen voedsel veilig te bewaren, totdat dit kan worden verstrekt aan de 17 voedselbanken in onze provincie.

Voor het distributiecentrum betekent de investering een reductie van de exploitatiekosten. Hierdoor hoeven de aangesloten voedselbanken minder bij te dragen aan het distributiecentrum. Deze schenking is aangevraagd uit het Omgevingsfonds van Vermilion Energy the Netherlands B.V. Dit fonds is een onderdeel van het internationale programma van Vermilion. Het doel is met maatschappelijke schenkingen toegevoegde waarde te bieden aan de omgeving waarin de onderneming met projecten actief is.

De Friese voedselbanken voorzien 2000 gezinnen wekelijks van voedselpakketten. Deze worden uitsluitend met de hulp van vrijwilligers, gratis uitgedeeld aan mensen die om uiteenlopende redenen niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Hiermee wordt mogelijke verspilling van goed voedsel dat over is voorkomen.