Succesvolle Dam Jaarsma Verhalenkamer in Eastermar verhuist naar De Skoalle

Eastermar - Na sluiting van de vorige locatie van de Dam Jaarsma Verhalenkamer is deze per 1 mei verhuist naar een ander historisch gebouw, De Skoalle aan de Torenlaan 2. In de Verhalenkamer wordt het werk van Nederlands grootste volksverhalenverzamelaar Dam Jaarsma levend gehouden.

In de Verhalenkamer kunnen kleine en grotere groepen mensen ontvangen worden met een verhalenverteller, al dan niet afgewisseld met muziek, starten met een leuke en informatieve dorpsrondleiding, een inspirerende workshop volgen of vergaderen, genieten van een verhalendiner of een programma op maat.

17.000 verhalen

In Eastermar is sinds 2014, het honderdste geboortejaar van Dam Jaarsma, Stichting Dam Jaarsma actief. Jaarsma was de grote Europese verzamelaar van volksverhalen in de Fryske Wâlden. Hij verzamelde - in z’n eentje, op de fiets - vanuit zijn geboorte- en woonplaats Eastermar meer dan 17.000 verhalen. Het is zijn verdienste de rijke Fryske orale traditie van de vergetelheid te hebben gered. De verzameling Jaarsma is van onschatbare (cultuur)historische en wetenschappelijke waarde. Daarnaast was Jaarsma Frysk schrijver, dichter en verzamelaar van vele collecties gebruiks- en
kunstvoorwerpen.

Door het vertrek van de beheerders uit de vorige locatie in de Kleastermar was er sinds december 2017 in Eastermar geen Dam Jaarsma Verhalenkamer meer. Dat was een gemis voor Eastermar, zeker gezien de toenemende belangstelling voor de Verhalenkamer en de dorpsrondleidingen vol verhalen. Het bestuur van Stichting Dam Jaarsma is dan ook blij de traditie van de Verhalenkamer te kunnen
voortzetten in Eastermar: ,,In de Skoalle hebben we een nieuwe, prachtige plek gevonden voor de Verhalenkamer. De eerste reserveringen zijn alweer binnen! Wij hopen weer vele mensen te mogen
ontvangen en inspireren in de Verhalenkamer.''

Op verhaal komen

De Skoalle is de oude christelijke basisschool van Eastermar, die sinds vier jaar weer een ontmoetingsplek is voor vele mensen. Janek Bikowski en Sieta Tolsma van WIJS&moed, coaching en advies, vinden het fijn dat dit gebouw wederom gebruikt kan worden voor verbinding en ontmoetingen tussen mensen. Een plaats waar iedereen weer op verhaal kan komen. In hun werk als coaches en adviseurs staat altijd het verhaal van een organisatie, een groep of de persoon centraal. Het is dan ook logisch dat de activiteiten omtrent Dam Jaarsma en de Verhalenkamer gecombineerd worden met de werkzaamheden van WIJS&moed.

Zie ook www.damjaarsma.nl

www.facebook.com/damjaarsma.nl

Twitter: @DamJaarsma.
E-mail: damjaarsma@eastermar.nl

E-mail: verhalenkamer@eastermar.nl, tel. 06-57335269