Burgum bouwt watersportcentrum voor noordoost Fryslân

BURGUM - Stichting Watersportwereld Burgum bouwt momenteel een watersportopleiding en trainingscentrum aan de Monnikenweg nabij Burgum.

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de Watersport en de instandhouding van een watersportbasisfaciliteit in de regio Noord Oost Frylân. Wij willen onze watersporters uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen op deze wijze behouden en meer vooral de jeugd in contact brengen met de watersport’’, aldus voorzitter Jelmer Bloembergen.

Afhankelijk

Door gebrek aan basisfaciliteiten in de regio, zoals ligplaatsen voor watersportmateriaal, opslag, toilet, kleedruimte en instructieruimte voor met name de jeugdige doelgroep van 7 tot en met 16 jaar was het moeilijk om de watersport voldoende aantrekkelijk te houden. Jeugdige watersporters zijn afhankelijk van vrijwilligers en ouders voor transport van varend materiaal. ,,Door de aanleg van een watersportsteunpunt willen wij deze basisfaciliteiten aanbieden, waardoor het deelnemen aan de watersport in de regio aangenamer en eenvoudiger wordt.’’

Een vaste locatie geeft volgens de Stichting mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding en professionalisering door het aanbieden van gecombineerde watersportactiviteiten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het opleiden van watersportinstructeurs en werving van leden en vrijwilligers. In de exploitatie en de totstandkoming van het cursusaanbod werkt de Stichting samen met de lokale watersportverenigingen en watersportondernemers.

Koningsdagzeilen succes

,,We zijn momenteel bezig met de bouw. Zodra deze afgerond is zullen wij een aantal open dagen organiseren om kennis te maken met de regio. Het eerste evenement met Koningsdagzeilen was een groot succes, onverwacht waren alle boten bezet. We hebben momenteel een beperkt cursusaanbod, met als eerste lessen vanaf 17 mei zeilen en stand up paddleboarding. Aanmelden daarvoor kan nu alvast via www.watersportwereldburgum.nl of Facebook.’’

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële projectbijdrage van Rabobank Drachten Friesland vanuit Fonds Coöperatief Dividend Rabobank en de Provincie Fryslân vanuit het Mienskipsfûns.