Gariperstroom krijgt als eerste keurmerk

GARYP - Fryslân is een nieuw keurmerk rijker: MienskipsEnergie. Houkje Rijpstra, oud wethouder van Tytsjerksteradiel én kwartiermaker van de Fryske Enerzjystrategy, heeft het eerste keurmerk uitgereikt aan Stichting de Griene Greide in Garyp.

MienskipsEnergie is duurzaam, lokaal opgewekte energie die is geproduceerd in samenspraak met de mienskip. Deze mienskip is betrokken bij de productie, het verbruik en de opbrengst van de energie.

MienskipsEnergie komt voort uit de wens van meer dan 40 energiecoöperaties, verenigd in koepelcoöperatie Ús Koöperaasje, die de waarde van lokaal en duurzaam opgewekte energie zichtbaar willen maken. Het initiatief is uitgewerkt door de Energiewerkplaats, waarin Netwerk Duurzame Dorpen/Doarpswurk, de Friese Milieufederatie en Ús Koöperaasje samenwerken aan de bevordering van de energietransitie van onderop.

De stichting MienskipsEnergie is eigenaar van het geregistreerde keurmerk en heeft zichzelf belast met de uitreiking en beoordeling van het keurmerk. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van Doarpswurk, Ús Koöperaasje en enkele andere gekozen leden.

Diverse initiatieven overwegen inmiddels een aanvraag. Bedrijven die de lokale energie afnemen, tonen met het keurmerk en logo van MienskipsEnergie aan dat ze gebruik maken van duurzame energie die gegarandeerd in de regio zelf is geproduceerd.