Oerrock steeds meer het dorpsfeest van de regio

Ureterp - Oerrock is de jaarlijkse reünie van steeds meer mensen. Voor sommige artiesten, zoals Miss Montreal die al voor de zevende keer optrad, maar ook voor steeds meer vrijwilligers.

,,Meie wy oar jier wer komme?’’ Miranda Postma en Wilma Bos uit Gorredijk zijn voor het eerst vrijwilliger op Oerrock. Ze hebben de hele dag staan tappen en halverweg de avond melden ze zich met hun vraag bij voorzitter Sietze Boonstra. Eerlijk is eerlijk, geven ze toe, ze zijn vrijwilliger geworden omdat ze geen kaartje meer konden kopen. ,,Wy koenen de Oerrockmannen fan ús kroech yn de Gordyk en ha in baltsje opgoaid. Wy ha ús hjir fan'e middei melden en doe mochten wy by de drankferkeap. En dat is geweldich, dy sfear, sa gesellich!’’

Rikke Iel

De vrijwilligers worden door de organisatie flink in de watten gelegd, onder ander door Wietze Taekema, die vorige week nog bij een vrijwiligersfeest hielp. ,,Doe hie’k fjirtich pûn rikke iel mei’’, zegt hij lachend. ,,Dit is hast in feredele doarpsfeest'', vindt Taekema. De meeste vrijwiligers komen dan ook uit Ureterp zelf. Het zijn er inmiddels honderden en er is al ene flinke wachtlijst. Al die helpers vormen het goud van Oerrock, zegt Sietse Boonstra. ,,Wy krije sels net it measte mei fan de muzyk, mar it giet ús der om dat wy der in moai feest fan meitsje.’’

Ook de gemeente Opsterland ziet Oerrock als een prachtig visitekaartje. Het gemeentebstuur had dan ook de colleges van burgemeester en wethouders van de beide buurgemeenten Smallingerland en Marum uitgenodigd om een kijkje in de keuken te komen nemen. ,,Geweldich, sa’n feest’’, oordeelde burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland.

Capaciteit

Het aantal verkochte kaartjes is dit jaar maar een fractie hoger dan vorig jaar, omdat het festival qua capaciteit bijna aan de limiet zit. Uit veiligheidsoverwegingen mogen er maximaal 12.500 mensen het terrein op, ook al vanwege de smalle landweggetjes naar de Skieppeleane toe. Voor calamiteiten worden bepaalde uitvalswegen zelfs helemaal vrij gehouden. ,,Dêr steane de hiele dei twa mannen om alles te kearen’’, vertelt Boonstra.

Halverwege de avond staat Boonstra met drie andere bestuursleden op het terrein voor de vrijwilligers. Het groepje oogt ontspannen. ,,Alles rint, wat wy regelje kinne is regele en wat wy net yn’e hân ha, it waar, dat falt hûndert parten mei’’, zegt Boonstra. Ook Anouk was tevreden, meldt Jorryt Taekema. ,,Anouk hat sein dat se it moai fûn, alles wie dik yn oarder, dus dy kinne wy oer in pear jier wol wer freegje.’’ Of ze ooit Miss Montreal zal inhalen? Miss Montreal zelf denkt van niet: ,,Zeven keer op rij op dit festival spelen, dat is uniek, zo vaak mag ik niet eens in mijn stamkroeg komen.''

Tekst en foto’s Fokke Wester

Kijk op onze Facebookpagina voor ene aantal live-opnamen