Vertrekkend directeur Kor Visscher van Philips Drachten geridderd

Drachten - Kor Visscher (65) uit Haren, directielid van Philips Drachten, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij zijn afscheid van Philips kreeg Visscher dinsdag de versierselen opgespeld door commissaris van de Koning drs. Arno Brok.

Naast zijn loopbaan bij Philips Drachten zette Visscher zich met veel enthousiasme  in om de economie in het Noorden te verstevigen en te vergroten. Zo was hij voorzitter van het Innovatiecluster in Drachten, waarbij achttien bedrijven samenwerken om tot nieuwe producten, meer werkgelegenheid en geschikte arbeidskrachten in de regio te komen.

Ook liet hij zich onder meer gelden als bestuurslid van VNO/NCW Fryslân, was hij actief bij de Rijksuniversiteit Groningen en betrokken bij het International Welcome Centre North. Die laatste instantie zorgt ervoor dat bedrijven uit het Noorden snel kenniswerkers uit het buitenland kunnen inzetten. Voor de provincie Fryslân trad hij op als expert voor de verdeling van Europees geld voor ondernemerschap en innovatie. Hij zette zich eveneens in voor de vrijwillige brandweer van Philips en de kerkelijke gemeenschap van Haren. Veel van die activiteiten verrichtte hij in zijn vrije tijd.

Fundament gelegd

,,U heeft met Innovatiecluster Drachten een fundament gelegd waarop wij in Fryslân de komende jaren kunnen verder bouwen'', aldus Commissaris van de Koning Arno Brok. Visscher gaat met pensioen en neemt niet alleen afscheid van Philips. Ook treedt hij in juni terug als voorzitter van het bedrijvencluster. In een volle zaal bij Philips Drachten bedankte Visscher dinsdagmiddag de genodigden. Vertegenwoordigers van onder anderen Rijksuniversiteit Groningen, Stenden/NHL, VNO-NCW, FME, Region of Smart Factorys, International Welcome Center North, ROC Friese Poort en bestuurders van gemeenten en de drie noordelijke provincies waren daarbij aanwezig.

,,Het was een voorrecht en meestal een genoegen om voor Philips te werken.’’ Het mooiste in zijn werk? ,,Dat ik altijd betrokken ben geweest bij de voorkant van technologische ontwikkeling.’’ De intrede van de eerste computer, robots en 3D-printers maakte hij allemaal mee. Zijn ervaring leert hem dat de beste mensen allang niet meer alleen bij Philips werken, maar ook daarbuiten. ,,De tijd van zelfstandig innoveren is voorbij’’, houdt hij zijn gasten dan ook nog één keer voor.

Zijn overtuiging; kennisdeling is de enige kans op nieuwe technieken en innovaties. Een bedankje aan Philips is dan op zijn plaats, voor de ruimte die hij kreeg om energie te kunnen steken in een netwerk waarin onderwijs en bedrijfsleven op unieke wijze samenwerkt. ,,Ik werd blijkbaar beschouwd als ‘los vertrouwd’, zoals we hier bij Philips zeggen over mensen die in de buitenwereld het bedrijf mogen vertegenwoordigen.’’

Groene hart

Dat is dan ook de reden voor de koninklijke waardering, zijn maatschappelijke betrokkenheid. Door programmamanager Joost Krebbekx omschreven als zijn ‘groene hart’. ,,Innoveren tussen de koeien zou niet kunnen? Kor smeedde een ‘coalition of the willing’ met zes bedrijven en ging gewoon aan de slag met Philips, Neopost, BD, Norma, Variass en het huidige FMI. Organisch groeien in vier sprints van twee jaren en geen gemeente- en provinciegrenzen als belemmeringen.’’

Visscher nam het voortouw als penvoerder en verenigingsvoorzitter. ,,Maar dat was alleen de administratieve kant. Kor, je bent verknocht aan het idee en verkocht het idee met verve, binnen en buiten Philips, omdat je erin gelooft en zoals jij dat zegt: er lol in hebt.’’

Erfgoed

Burgemeester Tom van Mourik schetst de eindeloze mogelijkheden voor hightechbedrijven, maar de uitdagingen ook. ,,Alle reden voor Innovatiecluster Drachten om in 2016 een eigen Shared Facility Center te openen. Natuurlijk in Drachten en wel hier op het Philipsterrein.’’ Een persoonlijke verdienste van Kor Visscher, waarvoor hij zowel binnen als buiten Philips zijn nek heeft uitgestoken. Het eerste industriegebouw van Drachten, het AA-gebouw, dateert uit 1949 en is door toenmalige lokale ondernemers gebouwd om startende ondernemers onderdak te geven. ,,Nu is het industrieel erfgoed en vinden er de innovaties voor de toekomst plaats. Want niet alleen de bedrijven werken er samen, studenten van universiteit, HBO en MBO komen er om te werken aan opdrachten die tot voor kort niet tot het curriculum van de opleiding hoorden.’’ 

Vertrouwen

Van gemeente Smallingerland en van provincie Fryslân kreeg Visscher bij de oprichting niet alleen 16 miljoen euro, maar volgens hem vooral een ,,bovengemiddeld vertrouwen’’ om van Innovatiecluster Drachten ,,iets moois te maken’’. ,,Nu geeft ons cluster de impuls die de noordelijke provincies nodig hebben. Geen werkgelegenheidsprogramma van bovenaf, maar de behoefte van bedrijven en kennisinstellingen zélf om samen te werken.’’