Politieke partijen en Dorpsbelangen in actie tegen gaswinning in Smallingerland

Drachten - De plannen van gaswinningsbedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. om opnieuw naar gas te boren in Smallingerland, zorgen voor onrust onder de bevolking. Daaruit is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen de dorps-en plaatselijke belangen en alle politieke partijen in de gemeenteraad van Smallingerland.

Petitie-actie

Zij zijn donderdag gestart met de petitie-actie ‘Geen nieuwe gasveld-ontginning in de gemeente Smallingerland’. Veel inwoners van Smallingerland maken zich zorgen om de voorgenomen plannen van Vermilion. Het bedrijf vraagt vergunningen aan om niet volledig leeggehaalde gasvelden opnieuw te exploiteren. Dit gaat om bestaande concessies die door hen zijn overgenomen.

Nog belangrijker is het feit dat Vermilion heeft aangegeven nieuwe boorputten te willen slaan waar door fracking het laatste gas uit de Friese bodem kan worden gehaald. Bij deze productiewijze worden chemicaliën onder grote druk in de bodem geperst om het gas geschikt te maken voor winning. Deze zijn uiterst schadelijk als ze in het grond- of oppervlaktewater terecht komen.

Alle fracties tegen

In samenwerking met de gemeenteraad van Smallingerland, waar alle fracties tegen nieuwe gasveldwinning zijn, willen de inwoners luid en duidelijk aangeven: Gaswinning uit nieuwe gasvelden wijzen wij af! Met elkaar zien we meer in het werken aan een gasvrije toekomst.

Om de petitie in ruime mate ondertekend te krijgen, is er op 18 juni een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Hier wordt uitleg gegeven waarom het niet noodzakelijk is om in Nederland nieuwe gasvelden in productie te nemen en dat juist extra inspanning moet worden verricht om van fossiele brandstoffen over te gaan op duurzame energiebronnen. Sprekers op deze avond zijn Annemarie Heite, boegbeeld van ‘Bevend Groningen’ en Vrouw in de Media 2017 en Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor Groenlinks en oud-directeur van Greenpeace.

Minister Wiebes

De petitie zal op 28 juni worden aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het doel is hem ervan te overtuigen om proef- en eindboringen in Smallingerland af te wijzen vanwege het totaal ontbrekende draagvlak onder de inwoners.

Link naar de petitie: https://petities.nl/petitions/tegen-nieuwe-gasveldboringen-in-smallingerland?locale=nl

Hieronder de tekst van de petitie|:

GEEN NIEUWE GASVELD ONTGINNING IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND

Wij, inwoners van de gemeente Smallingerland; alle politieke fracties in de gemeenteraad van Smallingerland; de verengingen van dorpsbelangen Opeinde, Rottevalle, Oudega, Smalle Ee/De Wilgen, Drachtster Compagnie, Boornbergum/Kortehemmen, Houtigehage, Goëngahuizen en de ondergetekenden van deze petitie, roepen de regering van Nederland, vertegenwoordigd

door de minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Eric Wiebes op tot ‘Het niet toestaan van nieuwe gasboringen in de gemeente Smallingerland’.

We willen voorkomen dat

1. er schade ontstaat door aardbevingen en of verzakkingen aan onze woningen, gebouwen, wegen, enz.

Er wordt al sinds 1975 gas gewonnen in de gemeente Smallingerland. Onlangs werd bekend dat er Vermilion Energy Netherlands B.V. een nieuw winningsplan heeft ingediend voor gasvelden ruim rond Opeinde met een einddatum van de productie in 2028. Daarnaast worden nieuwe aanvragen verwacht om naar gas te boren, op basis van seismologisch onderzoek uit oktober 2017. Dit kan leiden tot een dermate hoge productie dat wij vrezen voor schade c.q. schade verwachten aan woningen, gebouwen en wegen als gevolg van verzakkingen en aardbevingen.

2. er een extra bodemdaling optreedt

Als gevolg van de al jaren durende gasproductie in Smallingerland is er reeds sprake van een bodemdaling. Het opnieuw in productie nemen van gasveld Opeinde en het mogelijk toestemming geven aan Vermilion Energy Netherlands B.V. om nieuwe

boringen naar aardgas te starten zal leiden tot grotere bodemdaling. Een extra bodemdaling in het veengebied in onze gemeente zal zeer grote gevolgen hebben voor landbouw en natuur en leiden tot structureel extra bemalingskosten van dit gebied.

3. er chemicaliën in ons grondwater/drinkwater komen

Bij de productie van gas worden steeds vaker chemicaliën ingezet (hydraulic fracturing). Er is een kans dat deze chemicaliën in het grondwater terecht komen en via het Drents Plateau zich verspreiden naar waterwingebieden in de omgeving. Dit kan tot catastrofale ontwikkelingen leiden die ons en ons nageslacht bedreigen.

4. de motivatie van huiseigenaren wordt ondermijnd om te investeren in een ‘gasloze’ woning

De inwoners van Smallingerland zullen uitgaven moeten doen om over te stappen naar een ‘gasloze’ woning. Tegelijkertijd zullen ze mogelijk geconfronteerd kunnen worden met de gevolgen van de aardgaswinning. Dit begrijpt niemand en het zal de motivatie ondergraven om versneld mee te werken aan de energietransitie.