Drachtster Lyceum krijgt er met Matrix Lyceum bijzonder broertje bij

Drachten - Op het Drachtster Lyceum wordt woensdagochtend om negen uur het Matrix Lyceum geopend, de school die maatwerk levert voor havo-/vwo-leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte.

Logo

De gemeente Smallingerland heeft een budget van 550.000 euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe huisvesting voor het Matrix Lyceum, dat nu nog is gevestigd in de voormalige conciërgewoning van Het Drachtster Lyceum. Het logo van de nieuwe huisvesting wordt woensdag onthuld door de leerlingen, enkele docenten en wethouder Ron van der Leck. Met de opening krijgt het Matrix College een eigen ingang.

Sinds september 2017 biedt het Matrix Lyceum passend onderwijs voor havo-/vwo- leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school is een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een ondersteuningsbehoefte waarin het regulier onderwijs (nog) niet voorziet.

Passend Onderwijs

De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs. De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team bestaande uit een teamleider, 2 groepsleerkrachten, 14 vakdocenten, 1 gedragsdeskundige en 1 huiswerkbegeleider werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het doel van het Matrix Lyceum is om de leerlingen (zo spoedig mogelijk) te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Dat kan Het Drachtster Lyceum zijn, maar ook een andere school in de regio.

De pilot voorziet in een duidelijke behoefte. Gestart werd met zes onderbouwleerlingen; inmiddels zijn dat er tien en het volgende schooljaar zullen ruim 20 leerlingen toegelaten worden, waaronder ook bovenbouwleerlingen. ,,De huidige locatie is voor dit aantal leerlingen veel te krap, uitbreiding is noodzakelijk”, aldus projectleider Gwen van de Stouwe.