Drachtster Harry Balgobind neemt afscheid als Statenlid

Drachten - Harry Balgobind uit Drachten heeft vanochtend afscheid genomen van Provinciale Staten. De PvdA'er kan wegens gezondheidsredenen zijn statenlidmaatschap niet voortzetten.

Harry Balgobind kwam in maart 2017 yn Proviciale Staten toen daar een tussentijdse vacature ontstond. Daarvoor was hij al ruim een jaar voor de staten actief als commissielid. Toen hij na verloop van tijd om gezondheidsredenen enige tijd de vergaderingen niet kon bijwonen, trad hij terug. Zo kon Riek van der Vlugt (Lemmer) hem tijdelijk vervangen.

Balgobind heeft nu besloten om het statenwerk definitief neer te leggen. Riek van der Vlugt is vanochtend beëdigd als zijn opvolger.

Harry Krishnekoemar Balgobind heeft eerder vijftien jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Smallingerland gezeten. Hij nam afscheid na de verkiezingen van 2014 en ontving voor zijn raadswerk een Koninklijke Onderscheiding. Verder was hij actief in de Stichting De Andere Kant en de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Smallingerland.