Rottevalster skûtsje wint Turfrace

Drachten - Skûtsje Sterke Jerke met schipper Pieter-Jilles Tjoelker heeft zaterdag de Turfrace 2018 gewonnen.

De wind was gunstig en de eerste schepen waren al net na enen in Leeuwarden. Voor de spoorbrug werden ze opgewacht door het Statenjacht de Friso met de Commissaris der Koning Arno Brok en burgemeester van Smallingerland Tom van Mourik. Het Statenjacht ging voorop in de vloot naar de Museumhaven, waar het publiek in grote getale op de kade stond te wachten. Na het concert op het water, waarbij De Helden fan it Wetter werd uitgevoerd als cadeau voor de culturele Hoofdstad, vond de prijsuitreiking plaats in de Blokhuispoort. Daar werden de uitslagen van de wedstrijd bekend gemaakt door loco-Commissaris Klaas Kielstra.

De vijf dorpen, die in de vorige editie aangedaan werden, kwamen met een praam of skûtsje uit. De Sterke Jerke voer voor Rottevalle. Achter de Sterke Jerke eindigde Fonger Talsma met de Jonge Jan uit Warten als tweede. Hij was de winnaar van de vorige editie in 2016. Remy de Boer met de Eenvoud, die uitkwam namens het dorp Opeinde en veel dorpelingen aan boord had, finishte als derde.

In de Kleine klasse ging de eerste prijs naar Henk Regts met de Swarte Swan, die uitkwam voor De Veenhoop. Hij werd gevolgd door Jente Jonker met de Reidplûm en Douwe Idzinga met de Twirre.

De Jaagwedstrijd langs de Drachtstervaart werd vrijdag in de Kleine Klasse gewonnen door Henk Regst met zijn team van zeilpraam de Swarte Swan van de Veenhoop. In de Grote klasse was Fonger Talsma met de Jongejan uit Warten de snelste.