En na vier avonden ligt ook in de Lijte de medaille klaar

URETERP - Voor iedereen is het belangrijk om per dag minimaal een half uur te bewegen. Maar als je de hele dag aan je rolstoel gebonden bent, kom je daar niet aan toe. ZuidOostZorg houdt daarom in al haar tehuizen elk jaar een Beweegweek. Het programma van De Lijte staat deze week naast gymnastiek, koersbal en volksdansen vooral in het teken van de Avondvierdaagse.

Ruim vijftig ouderen doen er aan mee en evenveel begeleiders. ,,Reken maar een op een,’’ zegt Ans Sikkes, die de loop organiseert. ,,Familieleden, personeelsleden, maar ook vrijwilligers uit het dorp. De loop gaat voor de bewoners van Lijte en Lijtehiem eigenlijk niet eens om het bewegen, maar vooral om de sociale contacten en de gezelligheid.’’

Onderweg is tijd voor een hapje en een drankje en er is muziek. En aan het einde wacht uiteraard een medaille. ,,Ik heb hem zelf ontworpen en hij is gemaakt door de Dagverzorging. Goud geverfd.’’

Foto’s Willy Wilpstra