Rho adviseurs brengt ‘Peinder Mieden’ naar expositie Places of Hope

Opeinde - Het project ‘Peinder Mieden’ in Opeinde is door Rho adviseurs voor leefruimte ingebracht in de expositie Places of Hope. De tentoonstelling is onderdeel van Leeuwarden‐Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad en geeft een nieuw perspectief op het Nederland‐van‐morgen.

De expositie Places of Hope neemt bezoekers mee naar bijzondere plaatsen en introduceert inspirerende ‘landmakers’: mensen die met hun projecten vormgeven aan onze leefomgeving en die hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst. De gratis toegankelijke tentoonstelling is tot en met 25 november te zien in de Kanselarij in Leeuwarden.

Droomhuis

Peinder Mieden is een unieke vorm van projectontwikkeling waar 45 huishoudens de kans krijgen in het natuurgebied Peinder Mieden hun eigen droomhuis vorm te geven. Rho adviseurs heeft hierbij
geadviseerd over de randvoorwaarden zoals oppervlakte en hoogte van de woningen, maar ook oppervlakte en ligging van de kavels, die van toepassing zijn voor wonen in de natuur. In Nederland zijn
nog geen voorbeelden van dergelijke projecten waar wonen en natuur zo in elkaar overlopen.

De tentoonstelling Places of Hope maakt onderdeel uit van het meerjarige programma Proeftuin Nederland van Morgen waar innovaties voor de fysieke leefomgeving voorop staan. Klimaatverandering
en circulaire economie, een land met sociaal‐inclusieve steden en dorpen en een evenwichtige economische ontwikkeling ‐ het zijn de opgaven voor het Nederland van de toekomst.

Landmakers

Het programma vergt een grote ruimtelijke, sociale en bestuurlijke opgave. Samen met ‘landmakers’ laat de Proeftuin Nederland van Morgen zien hoe verschillende praktijken nu aan de strategische
opgaven van Nederland werken. Proeftuin Nederland van Morgen is een initiatief van diverse ministeries en komt tot stand in samenwerking met tientallen regionale en lokale partners in het hele
land.

Rho adviseurs voor leefruimte is een landelijk werkend adviesbureau op het gebied van ruimtelijke inrichting en omgevingsmanagement met vestigingen in Rotterdam, Leeuwarden, Deventer, Eindhoven en Middelburg. Onder het motto ‘Ruimte, regie, resultaat’ levert Rho adviseurs alle expertise die nodig is om ruimtelijke initiatieven van idee naar uitvoering te brengen.