Eerste Friese blaarkoppen grazen in De Peinder Mieden

Opeinde - De eerste Friese blaarkoppen zijn gearriveerd  in de Peinder Mieden. De werkzaamheden in het natuurgebied liggen op schema, zodat de Kopersvereniging begin juli haar eerste lustrum kan vieren op de bouwplaats. De wachtlijst is inmiddels vol, er is nu een ledenstop ingesteld.

Kopersvereniging De Peinder Mieden ondertekende de oprichtingsakte op 4 juni 2013 bij Notaris Breuker in Drachten. Nu, vijf jaar later, is het dubbel feest. Niet alleen wordt het eerste succesvolle lustrum gevierd, maar tegelijkertijd de start van de natuurontwikkeling en bouw van de eerste woningen.

Glasvezel

Met groot en veel materieel is aannemer Van der Wiel actief in het gebied. Onder mooie weersomstandigheden kan de aannemer vaart maken met het bouwrijp maken. Dat moet voor de bouwvak klaar zijn. De nutsbedrijven hebben dan nog een paar weken nodig de kabels en leidingen aan te leggen. Bijzonder is dat er glasvezel komt. Na een aanbesteding door de Kopersvereniging kwam KPN/Reggefiber als meest gunstige aanbieder uit de bus. De glasvezelkabel wordt gelijktijdig met de andere bekabelingen aangelegd. Daarmee loopt De Peinder Mieden voorop in Nederland. Het is het eerste grootschalige woonproject in het buitengebied waar de bewoners zelf hun glasvezelaansluiting regelen.

Wachtlijst

Omdat alle kavels nu bezet zijn, en de meeste koopaktes zijn getekend, is er een wachtlijst aangelegd. Die is nu zo gegroeid dat de vereniging heeft besloten te stoppen met het inschrijven van nieuwe aanmeldingen voor dit project. Op 8 juli viert de vereniging haar verjaardag met een jubileum- en kinderdag in het gebied.

Runderen

De Peinder Mieden is vrij toegankelijk. Inmiddels lopen de eerste Friese blaarkoppen in het gebied. Zij gaan een belangrijke rol spelen in het natuurbeheer. De kopersvereniging is begonnen met een kleine kudde ‘verkenners’, die de komende maanden steeds verder wordt uitgebreid. De runderen zijn nu eerst gestald in afgerasterde percelen om de aannemer niet te storen. Later mogen ze vrij rondlopend in het gebied.