Rottevalster start actie Tegengas om gaswinning Opeinder veld te voorkomen

Rottevalle - Fred Kamp uit Rottevalle is de actie Tegengas gestart. Hij hoopt op genoeg bezwaren om de gaswinning uit het Opeinder veld te voorkomen. De tijd dringt echter wel, woensdagmiddag sluit de periode om bezwaar te maken.

Sinds de gaskraan in Groningen dichter moet lopen er bij het ministerie van Ecomische Zaken en Klimaat (=EKZ) veel aanvragen om uit bestaande (kleine) gaswinningslocaties meer gas te gaan winnen. Dit geldt vooral voor de provincies Drenthe en Friesland. Deze velden zijn zo goed als leeg, het gaat hier vooral om de laatste procenten.

Laatste 1 procent

Zo is er nu een vraag van de Canadese gas-operator Vermilion om de laatste 1% uit Opeinde gasveld te mogen winnen. Het bedrijf denkt daar 10 jaren over te doen en is volgens Fred Kamp niet transparant over hoe dat plaats gaat vinden. ,,De afgelopen 30 jaren is al 3 miljard kubieke meter gas onder onze huizen verdwenen en of dit laatste restje ongestraft gewonnen kan worden is nog maar de vraag.'' Volgens Kamp zijn hier in Friesland geen 'Groningse aardbevingstoestanden' te verwachten. ,,Dat mag ik hopen, maar alle risico's zijn ook niet uit te sluiten. Het gasveld onder onze huizen is al zo goed als leeg. Om deze laatste 1% te winnen wordt waarschijnlijk 'fracken' toegepast. Er worden dan zeer giftige stoffen met hoge druk in de bodem geinjecteerd. Dit willen toch echt niet!''

De enige manier om de gaswinning tegen te houden is volgens Kamp het aantekenen van bezwaar.  Het indienen van een zogeheten zienswijze kan echter nog tot en met woensdag 6 juni. Daarna is geen enkel beroep meer mogelijk. Een voorbeeld van een zienswijze is te vinden op de site rottevalle.com. ,,Dit is een actie van gas-operaror Vermilion en minister Wiebes. We kunnen dit alleen tegenhouden als veel mensen bezwaar aantekenen'', aldus Kamp.

Zorgvuldigheid

Volgens een woordvoerster van Vermilion is er bij de gaswinning in Friesland geen sprake van fracking. Het bedrijf wijst op haar site op de zorgvuldigheid waarmee de gaswinning zal plaatsvinden:

,,Vermillion steunt de transitie naar een CO2 neutrale energievoorziening. Nederland is nu voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overgang naar een duurzame energievoorziening is dan ook niet van de een op de andere dag gerealiseerd. De Minister heeft aangegeven dat tijdens deze transitie, gas uit kleine velden noodzakelijk blijft voor de komende decennia en de voorkeur heeft boven gasimport, dat een aanzienlijke hogere CO2 voetafdruk heeft.

Een zekere en veilige energievoorziening vraagt om realistische plannen, het sluiten van compromissen en de nadruk op de veiligheid van mens en milieu. Een essentieel onderdeel in het waarborgen van gasproductie uit kleine velden en daarmee het op peil houden van het investeringsklimaat in Nederland gedurende de energietransitie is de regulering van de gaswinning. Hier zal een juiste balans gevonden moeten worden tussen efficiëntie en het betrekken van de omgeving.

Vermilion is het eens met de Minister dat er een adequate onafhankelijke en efficiënte schadeafhandeling moet komen. Ze pleit dan wel voor een onafhankelijke, causale en op feiten beruste schadebeoordeling en -afhandeling.

Nederlands gas uit kleine velden is de meest schone, efficiënte en veilige manier om de energietransitie te faciliteren en tegelijkertijd de energievoorziening in Nederland te verzekeren voor de komende decennia. Minister Wiebes geeft dan ook aan in zijn brief dat kleine gasvelden geheel niet te vergelijken zijn met het gasveld in Groningen. Vermilion beschikt over de kennis en expertise om veilig en verantwoord Nederlands gas te winnen.

Daarnaast heeft Vermilion de kennis en de infrastructuur om de verdere ontwikkeling van geothermie en biogas te ondersteunen en te faciliteren. Zo is ze recentelijk als aspirant-lid toegetreden tot de Vereniging van Nederlandse Geothermie Operators (DAGO). Deze toetreding is een concrete stap in een verdere samenwerking tussen de geothermiesector en de olie- en gassector met als doel meer van elkaar te leren, de ontwikkeling van geothermie in Nederland te versnellen en zo bij te dragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Vermilion ondersteunt het betrekken van de omgeving in de uitvoering van haar mijnbouwoperaties en voert dit inmiddels ook al uit. Daarnaast levert ze, als onderdeel van de maatschappelijke randvoorwaarden, al sinds het begin van haar operaties in Nederland, een directe bijdrage van de gaswinning aan de omgeving waarin zij opereert.''